Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

QlikView i Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Du kan ladda upp och komma åt QlikView-appar i Qlik Sense-molnhubben. Du kan även dela QlikView-appar med andra användare genom att publicera dem i utrymmen.

QlikView-appar är kompatibla med Qlik Sense Enterprise on Kubernetes. QlikView-användare som vill använda QlikView-appar i en molnmiljö måste ha en enhetlig licens. Den enhetliga licensen är tillgänglig sedan April 2019-versionerna av QlikView och Qlik Sense.

Mer information om licenser för QlikView finns i QlikView-licenser (endast på engelska).

Du kan lägga till QlikView-appar i molnhubben på följande sätt:

Anteckning om informationI Qlik Sense Business kan du bara ladda upp QlikView-dokument.

Publicera QlikView-appar och länkar

QlikView-appar har samma syfte som Qlik Sense-appar, men har ett annat gränssnitt och andra funktioner. QlikView-apparna är skrivskyddade i molnmiljön. Du kan utforska visualiseringarna i appen, men kan inte redigera appen eller lägga till dina egna ark till appen. Du kan dela QlikView-appar med andra användare genom att lägga till dem i hanterade och delade utrymmen.

Molnhubbsmedlemmar med administratörsbehörighet för en QlikView Server-miljö kan distribuera QlikView-dokument, och länkar till dokument, till molnhubben. QlikView-dokument öppnas direkt i molnhubben.

Du kan publicera dokument och länkar i Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.

Med länkar som publiceras i molnhubben dirigeras du utanför molnmiljön, till QlikView AccessPoint där QlikView-dokumentet öppnas. Användaren måste ha åtkomst till QlikView Server.

Publicera QlikView-dokument och länkar i en Qlik Sense-molnhubb (endast på engelska)

Medlemmar i molnhubben kan även ladda upp QlikView-appar till personliga utrymmen i molnhubben och publicera dem i hanterade eller delade utrymmen. Mer information om hur du laddar upp en QlikView-app i molnhubben finns i Ladda upp och dela en QlikView app i Qlik Sense-molnhubben.

QlikView-appar och QlikView-dokument

I en QlikView-miljö kallas QlikView-filer för dokument och har formatet .qvw. I en molnmiljö kallas QlikView-filer appar och har formatet .qvapp. När ett QlikView-dokument laddas upp till molnhubben konverteras filen automatiskt från .qvw till .qvapp så att den blir kompatibel med molnmiljön. Dokument som har konverterats från .qvw till .qvapp kan inte konverteras tillbaka igen.

Genom att konvertera ett QlikView-dokument till en QlikView-app kan molnhubbmedlemmarna öppna och interagera med QlikView-innehållet i molnmiljön. Konverteringen innebär dock vissa begränsningar vad gäller funktioner. För mer information om vilka funktioner som stöds och inte stöds i QlikView-appen, se: Arbeta med QlikView-appar i molnhubben

Ladda upp och dela en QlikView app i Qlik Sense-molnhubben

Du kan ladda upp en QlikView-fil (.qvw) manuellt till Qlik Sense molnhubben från publiceringsmappen i QlikView eller en annan plats i Windows-miljön som du väljer. När appen har laddats upp ligger den i ditt personliga utrymme. Du kan sedan dela den till delade utrymmen och publicera den till hanterade utrymmen där du har behörigheten ”Kan publicera”.

Gör följande:

 1. Välj en QlikView-fil (.qvw) som du vill ladda upp till Qlik Sense-molnhubben.
 2. Anteckning om tipsQlikView-filer kan laddas upp från valfri lokal plats/fjärrplats. Om du laddar upp en QlikView-fil från publiceringsmappen i en QlikView Server-miljö är det en god idé att först ladda upp filen från QlikView Management Console för att se till att den är uppdaterad till den senaste versionen.
 3. Ladda upp QlikView-filen till ditt personliga utrymme i molnhubben. Klicka på knappen Skapa längst upp till höger och välj sedan Ladda upp app i listrutan.

  När appen har laddats upp finns den i ditt personliga utrymme.

 4. Dela QlikView-appen med andra molnhubbmedlemmar genom att publicera den i hanterade utrymmen eller genom att dela den i delade utrymmen.
  • Välj ett eller fler hanterade utrymmen där du vill publicera QlikView-appen. Hanterade utrymmen skapas av huvudadministratören.
   Detaljerad information finns i Arbeta i hanterade utrymmen.
  • Välj ett delat utrymme där du vill dela QlikView-appen. Detaljerad information finns i Arbeta i delade utrymmen.

Arbeta med QlikView-appar i molnhubben

Från molnhubben kan du interagera med QlikView-appar på samma sätt som med Qlik Sense-appar. QlikView-appar kan ställas in som favoriter och läggas till i samlingar. Till skillnad från Qlik Sense-appar är QlikView-appar i molnhubben skrivskyddade. QlikView-appar kan delas med andra användare i delade utrymmen. Gemensamt eller delat innehåll kan inte läggas till i apparna av andra användare.

För varje app i molnhubben visas appens namn, beskrivning, ägare och ändringsdatum. Du kan öppna appen genom att klicka på den. Du kan klicka på More för att visa fler alternativ för appen, till exempel:

 • Mer information

  Under Detaljer finns en översikt över appinformationen. Här visas datum för appskapande och den senaste ändringen. Under Detaljer visas även de taggar som har använts för appen och vem som har åtkomst till den. Du kan även visa de hanterade utrymmen som appen har publicerats till.

 • Publicera

  Du kan publicera appar från personliga eller delade utrymmen. Du måste ha behörigheten Kan publicera i de hanterade utrymmen du publicerar i.

  Publicera appar i molnhubbar

 • Redigera

  Du kan ändra appens namn, beskrivning, taggar och utrymme.

  Redigera appinformation i molnhubben

 • Ta bort

  Du kan ta bort appar du äger från molnhubben. Om du har behörighet i ett utrymme kan du även ta bort appar från utrymmet.

  Ta bort appar

 • Öppna appen i IE-insticksprogrammet

  Endast tillgängligt från Microsoft Internet Explorer (IE). Om insticksprogrammet har installerats öppnas appen i detta.

  IE-insticksprogrammet är ett program som installeras lokalt i användarens Internet Explorer. Programmet hanterar visning och egenskaper i Internet Explorer för visning av innehållet i QlikView-appen i ett format som ligger så nära den ursprungliga qvw-filen som möjligt.

  Klientorganisationens URL måste läggas till som en betrodd webbplats i Internet Explorer (Internetalternativ > Säkerhet). Du kan utelämna https:// i URL:en och aktivera inställningen Visa blandat innehåll under Anpassad nivå... för Betrodda platser.

Du kan inte ladda QlikView-appar i molnhubben. När det gäller appar som har laddats upp manuellt till molnhubben kan du ladda upp dem igen med uppdaterade data.

Funktioner som stöds

Här är en lista över åtgärder som stöds när du öppnar en QlikView-app i molnhubben. Standardanvändning med alla objekt och alla uttryck stöds.

 • Välj, Välj möjliga, Välj uteslutna, Välj alla
 • Section access
 • Åtgärder och utlösare
 • Bakåt, framåt
 • Pivot
 • Sortering
 • Hierarkisk
 • Sök
 • Lås
 • Växla ark
 • Koppla bort, koppla
 • Minimera, Maximera
 • Radera, Radera alla, Radera andra fält
 • Ställ in referens
 • Parallella tillstånd
 • Set-analys
 • Dokumentbokmärken
 • Tillgänglighet och GeoAnalytics-komplement

Funktioner som inte stöds

Åtgärderna i denna lista stöds inte för närvarande:

 • Endast licenstyperna Analyzer och Professional har åtkomst till QlikView-appar i en molnmiljö.
 • Funktioner som baseras på delad filpersistens i Windows stöds inte. Exempel: Serverbokmärken (skapa, ta bort, redigera, dela, skicka som länk), serverobjekt, skapa ny app, lägg till ark, nytt arkobjekt.
 • Du kan inte hämta QlikView-appar från molnhubben.
 • Du kan inte ladda QlikView-appar i molnhubben.
 • QlikView-appar i en molnmiljö är skrivskyddade. Skriptfunktioner är inte tillgängliga.
 • Det finns stöd för AJAX-klient och IE-insticksprogram, men inte för följande: Öppna i server och Version för liten enhet (mobila klienter – appen för små och mobila enheter).

 • Det går inte att ersätta en befintlig app med en ny uppladdning. För varje uppladdning läggs en ny kopia av appen till och den föregående tas inte bort även om apparna har samma namn..
 • Anteckningar
 • Indatafält
 • Dokumentkedjor
 • Senaste dokumentstatus
 • Sessionssamarbete
 • Makron stöds bara i distribuerade appar.

 • Varningar
 • Exportera och Skicka till Excel fungerar bara i IE-insticksprogrammet, inte i AJAX-klienten.

 • Rapporter (PDF) och on-demand-utskrift (Qlik NPrinting) stöds inte. Skriv ut (HTML) fungerar med IE-insticksprogrammet.

 • Kopiera fungerar bara i IE-insticksprogrammet.

 • Dela objekt
 • Laddning, både fullständig och delvis
 • Databas (skrivskyddad)
 • Egenskaper (skrivskyddade)
 • Avancerad analys (komplement på serversida)
 • Direct Discovery
 • Dynamisk uppdatering
 • Komplement för tillgänglighet och GeoAnalytics stöds, men inga andra komplement på klientsidan (komplement från tredje apart)

 • Buntar (används mest för bilder)
 • Det finns stöd för flera språk, men språkhanteringen skiljer sig från QlikView AccessPoint, se Byta språk i Qlik Sense.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!