Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Visa information om omvandlingar av tabeller och fält i Datahanteraren

Du kan visa de åtgärder och omvandlingar som utförts på tabeller och fält i dialogrutan Information i Datahanteraren. För tabeller är dialogrutan Information tillgänglig i vyerna Associationer och Tabell, och för fält är den tillgänglig i datatabellredigeraren.

I Information visas de aktuella åtgärder och omvandlingar som utförts på vald tabell eller valt fält, i den ordning de används i det genererade dataladdningsskriptet. Här kan du enkelt se källan för en tabell eller ett fält, aktuella ändringar som gjorts och i vilken ordning de olika ändringarna har gjorts. I Information kan du till exempel se vilka tabeller som är konkatenerade eller om ordningen har ändrats för ett fält.

Vad som visas i Information varierar beroende på om det är en tabell eller ett fält du visar. För en tabell visas följande i Information:

  • Källtabeller för den valda tabellen.
  • Omvandlingar som har tillämpats på tabellen, till exempel borttagning av pivotering och konkatenering.

För ett fält visas följande i Information:

  • Källtabeller och källfält för det valda fältet.
  • Fälttypsändringar.
  • Omvandlingar som har tillämpats på fälten, till exempel från dataprofileringskortet eller genom konkatenering.

Visa information om tabell

Gör följande:

  • I Datahanteraren väljer du en tabell, klickar på ¥ och klickar sedan på Visa information.

Dialogrutan Information öppnas.

Visa information om fält

Gör följande:

  1. I Datahanteraren väljer du en tabell och klickar på @.
  2. Klicka på Ô ovanför fältets rubrik och klicka på Visa information.

Dialogrutan Information öppnas.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!