Gå till huvudinnehåll
Synkronisera skriptbaserade tabeller i Datahanteraren

PÅ DEN HÄR SIDAN

Synkronisera skriptbaserade tabeller i Datahanteraren

Som standard kan inte skriptbaserade tabeller som lagts till i Skriptredigeraren använda de verktyg som finns i Datahanteraren. Du kan till exempel inte associera skriptbaserade tabeller med andra tabeller i Datahanteraren, eller omvandla fält i skriptbaserade tabeller med dataprofileringskort. Om du synkroniserar dina skriptbaserade tabeller i Datahanteraren kan du ersätta dina skriptbaserade tabeller i Datahanteraren med hanterade skriptbaserad tabeller. Dessa tabeller har åtkomst till alla de verktyg som de tabeller som lagts till i Datahanteraren, inklusive:

 • Redigera tabeller, som att lägga till beräknade fält.
 • Omvandla fält, till exempel ändra filtyper eller omvandla fält med dataprofileringskort.
 • Omvandla tabeller, till exempel ta bort pivotering eller sammanfoga tabeller.

Synkronisering och hanterade skriptbaserade tabeller har följande begränsningar:

 • Skriptbaserade tabeller måste placeras före det Automatiskt genererade avsnittet i dataladdningsskriptet för att synkroniseras som hanterade skriptbaserade tabeller. Tabeller efter det Automatiskt genererade avsnittet i dataladdningsskriptet kommer inte att synkroniseras.
 • Du kan inte använda Välj data från källa för att ändra fälturvalet i en hanterad skriptbaserad tabell.
Anteckning om varning

Du ska inte synkronisera dina skriptbaserade tabeller om ditt dataladdningsskript innehåller enExit-sats eller dynamiska fält.

För att konvertera dina skriptbaserade tabeller till hanterade skriptbaserade tabeller synkroniserar du dina skriptbaserade tabeller i Datahanteraren. Synkronisering innebär följande:

 • Alla synkroniserade skriptbaserade tabeller ersätts med hanterade skriptbaserade tabeller.
 • Hanterade skriptbaserade tabeller vars skriptbaserade tabeller har tagits bort i dataladdningsskriptet raderas.
 • Hanterade skriptbaserade tabeller vars källtabeller har ändrats i dataladdningsskriptet uppdateras.

  Anteckning om varning

  Om du har synkroniserade tabeller bör du inte göra ändringar i Skriptredigeraren om Datahanteraren är öppen i en annan flik.

  Anteckning om varning

  Undvik ändringar i dataladdningsskriptet för tabeller som redan synkroniserats i Datahanteraren. Om du tar bort eller ändrar fält i Skriptredigeraren måste du radera eller göra om härledda fält eller associationer i den synkroniserade tabellen. Härledda fält som använder ett borttaget eller ändrat fält, till exempel ett beräknat fält, eller fält som skapats med kortet Dela, visar null-värden.

Efter synkroniseringen kan du använda de hanterade skriptbaserade tabellerna i Datahanteraren som vilken annan tabell. Datahanteraren uppmanar dig att synkronisera igen om den upptäcker skillnader mellan en hanterad skriptbaserad tabell och den källskriptbaserade tabellen.

Radera hanterade skriptbaserade tabeller i Datahanteraren för att ändra tillbaka dem till skriptbaserade tabeller. Du måste upprepa borttagningen om du synkroniserar igen.

Synkronisera skriptbaserade tabeller

Gör följande:

 1. Klicka på ¥ i Datahanteraren.

  Du kan även välja en skriptbaserad tabell.

 2. Klicka på Synkronisera skriptbaserade tabeller.

Hanterade skriptbaserade tabeller ersätter alla skriptbaserade tabeller i Datahanteraren.

Ta bort hanterade skriptbaserade tabeller

Gör följande:

 1. Välj Tabell-vyn i Datahanteraren.
 2. Klicka på Ö i den hanterade skriptbaserade tabell du vill ta bort.
 3. Klicka på Ladda data.

Den hanterade skriptbaserade tabellen ändras tillbaka till en skriptbaserad tabell.