Gå till huvudinnehåll

Skriptsyntax och diagramfunktioner

Du kan använda satser och funktioner i skriptet för att ladda och omvandla data till appen. Du kan även använda funktioner i visualiseringsuttryck för att bygga dynamiska visualiseringar.

Skript

Qlik Sense använder ett dataladdningsskript för att ansluta till och hämta data från olika datakällor. Skriptet hanteras i Skriptredigeraren. I skriptet anges de fält och tabeller som ska laddas. Du kan även ändra på datastrukturen med skriptsatser, uttryck och variabler.

Skriptsyntax

Skriptsyntaxen bygger på Backus-Naur-former.

Skriptsatser och nyckelord

Satser och nyckelord att använda i skript.

Funktioner i skript och diagramuttryck

Omvandla data med dataladdningsskript och diagramuttryck.

Introduktionskurs – Skript för nybörjare

Lär dig grunderna i skript

Introduktionskurs – Nästa steg inom skript

Bortom grunderna.

Visualiseringsuttryck

Du kan använda uttryck för att behandla data i appen för att ge ett resultat som kan ses i en visualisering. Du kan bygga visualiseringar som är mer dynamiska och effektiva med uttryck för dimensioner och mått. Du kan även använda uttryck för att ändra på presentationen av visualiseringar dynamiskt.

Visualiseringsuttryck

Uttryck för att bearbeta data och ändra hur de ser ut i visualiseringen.

Funktioner i skript och diagramuttryck

Funktioner för dataladdningsskript och diagramuttryck.