Gå till huvudinnehåll

Organisera skriptkoden

Du kan dela upp ditt skript i delar för att organisera dess struktur. Skriptet exekveras i avsnittens ordningsföljd uppifrån och ner. Ett skript måste innehålla åtminstone ett avsnitt.

Avsnitten Huvudavsnitt, Ordbok och Kalender i Skriptredigeraren.

Sections in the Data load editor.

Om du har lagt till data med kommandot Lägg till data, kommer du att ha ett dataladdningsskriptavsnitt som heter Autogenererat skript med den skriptkod som behövs för att ladda data.

Mer information om redigering av dataladdningsskript finns i Redigera dataladdningsskriptet.

Skapa ett nytt skriptavsnitt

Du kan skapa skriptavsnitt för att organisera din kod.

Gör följande:

  • Klicka på P.

Det nya avsnittet läggs till efter det avsnitt som är valt för närvarande.

Radera ett skriptavsnitt

Du kan radera ett skriptavsnitt, inklusive all kod i avsnittet.

Anteckning om informationDet går inte att ångra radering av ett skriptavsnitt.

Gör följande:

  • Klicka på ikonen E bredvid avsnittets flik för att radera det. Du måste bekräfta raderingen.

    Avsnittet är nu raderat.

Byta namn på ett skriptavsnitt

Du kan byta namn på ett skriptavsnitt.

Gör följande:

  1. Klicka på avsnittets namn och skriv för att redigera namnet.
  2. Tryck på returtangenten eller klicka utanför delen när du är klar.

Avsnittet har nu bytt namn.

Organisera skriptavsnitt

Du kan ändra ordningsföljden på avsnitten för att ändra den ordningsföljd i vilken skriptet exekveras.

Gör följande:

  1. Markera det avsnitt som du vill ta flytta.
  2. Sätt muspekaren på o. Dra avsnittet för att ändra ordningsföljd.

Avsnitten har nu bytt plats.