Gå till huvudinnehåll

Satserna LOAD och SELECT

Du kan ladda data i Qlik Sense med hjälp av satserna LOAD och SELECT. Varje sats genererar en intern tabell. LOAD används för att ladda data från filer och SELECT används för att ladda data från databaser.

I den här introduktionskursen kommer du att använda data från filer, så du kommer att använda LOAD-satser.

Du kan också använda en föregående LOAD om du vill kunna ändra på innehållet i laddade data. Byta namn på fält måste du till exempel göra i en LOAD-sats. SELECT-satser tillåter inte ändringar av fältnamn.

Följande regler gäller när du laddar data i Qlik Sense:

  • Qlik Sense gör ingen skillnad mellan tabeller som genererats med en LOAD-sats och tabeller som genererats med en SELECT-sats. Det spelar därför ingen roll om tabellerna, när flera tabeller laddas, laddas med LOAD- eller SELECT-satser eller en kombination av de båda.
  • Fältens ordning i satsen eller i den ursprungliga tabellen i databasen är inte viktig för Qlik Senses logik.
  • Fältnamn är skiftlägeskänsliga och de används för att skapa associationer mellan datatabeller. Därför är det ibland nödvändigt att byta namn på fält i laddningsskriptet för att få en önskad datamodell.