Gå till huvudinnehåll

Hantera data

Du måste ansluta till en datakälla innan du kan skapa visualiseringar i en Qlik Sense-app. Du kan förhandsgranska och manipulera dina data i Datahanteraren. När du är klar laddar du dina data i appen.

Ansluta till dina data

Om dina data finns i en fil på datorn kan du ladda upp den till ditt moln med DataFiles.

Lägga till data från uppladdade datafiler

Om dina data finns i en databas kan du använda en koppling.

Koppla till datakällor

Om du arbetar i ett delat utrymme kan du lägga till datafiler och dataanslutningar direkt i det delade utrymmet.

Hantera datakällor i utrymmen

Lägga till och ladda data

När du har anslutit dina data visar Qlik Sense en förhandsgranskning i Datahanterarens associationsfönster. Du kan lägga till fler datakällor, omvandla data och associera tabeller.

När du är klar med att förbereda dina data klickar du på knappen Ladda data. Du kan nu använda dina data för att skapa visualiseringar i appen.

Lägga till data från en ny datakälla

Avancerade användare

Ladda data med Skriptredigeraren

Om du är en mer avancerad användare kan du använda dataladdningsskriptet.

Här är några saker du kan prova:

Titta på dina data

Visa datamodellen

Vill du ta en djupare titt in i dina data? Använd datamodellvyn.

Beprövade metoder för datamodellering

Här är några saker att tänka på när du modellerar dina data.

Problem?

Hantera data i appar med Datahanteraren

Du kan lägga till data från datakällor utan att lära dig ett skriptspråk. Dataurval kan redigeras och du kan få hjälp med att skapa associationer i din datamodell.

Koppla till datakällor

Dataanslutningar låter dig spara genvägar till datakällor du använder ofta. Qlik Sense ger kopplingar för att använda flera typer av datakällor, t.ex., databaser, CSV-filer, Microsoft Excel-kalkylblad, webbaserade källor, REST API, Salesforce.com och SAP. Många av de kopplingar som har åtkomst till dessa datakällor är inbyggda i Qlik Sense medan andra kan läggas till.

Ladda data med Skriptredigeraren

Du kan bygga en datamodell med ETL (Extract, Transform & Load)-processer med hjälp av Qlik Sense-språket för dataladdningsskript. Skriptspråket är effektiv och gör det möjligt för dig att genomföra komplexa transformationer samt skapa en skalbar datamodell.

Visa datamodellen

Datamodellvyn ger dig en översikt över appens datastruktur. Du kan förhandsgranska data i tabeller och fält i datamodellvyn. Du kan även skapa dimensioner och mått direkt.

Beprövade metoder för datamodellering

Det finns ett antal olika sätt att läsa in dina data i Qlik Sense-appen på. Vilken metod du ska välja beror på hur datastrukturen ser ut och vilken datamodell du vill skapa.

Felsökning – Ladda data

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när data laddas och modelleras i Qlik Sense.