Gå till huvudinnehåll

Lägga till data

Det andra steget, när appen är klar, är att ladda data. Du ska ladda följande filer:

 • Sales.xlsx

 • Item master.xlsx

 • Cities.xlsx

 • Sales rep.csv

 • Customers.xlsx

Ladda data från den första datafilen

Det är bra att lägga till den viktigaste filen först, vilken i det här fallet är Sales.xlsx.

Du behöver hitta dina personliga datafiler och sedan ladda data.

Gör följande:

 1. Klicka på Lägg till data från filer och andra källor.

  En dialog för val av datakälla visas.

 2. Klicka på Datafiler under Filplatser.

  En dialog för val av datafil visas.

 3. I filväljardialogen väljer du filen Sales.xlsx.

  Ett förloppsfönster visas och därefter öppnas fönstret för dataurval. Du kan se att Sales, som är ett ark i datafilen, redan är markerat. Inbäddade fältnamn är också markerad. Det är rätt.

  Dataurvalsfönstret för filen Sales.xlsx

 4. Aktivera dataprofilering genom att klicka på ¥ intill knappen Lägg till data längst ned till höger och aktivera den.

 5. Klicka på Lägg till data.

  Ett förloppsfönster visas innan vyn Associationer öppnas i Datahanteraren. I denna vy illustreras data med hjälp av bubblor. Tabellen Sales läggs till och märks med *, vilket indikerar en ny eller uppdaterad tabell.

Innan du laddar data ska du lägga till fler datafiler. Fortsätt med Lägga till filen Sales rep.

Lägga till filen Sales rep

Nästa datafil du ska lägga till är Sales rep.csv.

Gör följande i vyn Associationer:

 1. Klicka på området P längst upp till vänster när du vill lägga till mer data.

  Dina personliga datafiler visas.

 2. Lägg till filen Sales rep.csv genom att klicka på den.

  Dialogen för val av datakälla visas.

 3. Se till att Inbäddade fältnamn under Fältnamn har valts för att inkludera namnen på tabellfälten när du laddar data.

  Fältet Avgränsare står på Semikolon. Det är rätt. Qlik Sense känner igen avgränsaren automatiskt och visar data med rätt avgränsare.

  Dataurvalsfönstret för filen Sales rep.csv

 4. Klicka på Lägg till data.

  Ett förloppsfönster visas innan Datahanteraren öppnas. Tabellen Sales rep har lagts till och är markerad med Kommer att läggas till.

  Nästa steg är att associera dina data.

Associera data

Nu är det dags att skapa en association mellan fälten i tabellerna Sales och Sales rep.

Gör följande:

 1. Klicka på Associationer i översikten i Datahanteraren.

  I vyn Associationer i Datahanteraren visas dina data med bubblor, och varje bubbla motsvarar en datatabell. Bubblans storlek motsvarar mängden data i tabellen. Bubblor markerade med * indikerar en ny eller uppdaterad tabell.

 2. Dra bubblan Sales rep mot bubblan Sales.

  Qlik Sense upptäcker nu en moderat rekommenderad association till tabellen Sales och markerar bubblan med orange färg.

 3. Släpp bubblan Sales rep på bubblan Sales.

  Nu skapas en länk mellan bubblorna och tabellerna associeras med de rekommenderade fälten.

 4. Klicka på länken mellan bubblan Sales rep och bubblan Sales.

  I associationspanelen längst ned på skärmen visas en förhandsgranskning av data i de associerade fälten.

 5. Klicka på associationen Sales rep ID-Sales Rep Number i associationspanelen döp om det till Sales Rep Number.
 6. Associationen har nu namnet Sales Rep Number.

Nu har du associerat de två första tabellerna. Nästa steg är att lägga till fler datafiler.

Lägga till och associera ytterligare data

Du ska lägga till de sista tre datafilerna innan du laddar data och börja bygga appen.

Gör följande i vyn Associationer:

 1. Lägg till följande datafiler genom att följa samma process som tidigare:

  • Cities.xlsx

  • Customers.xlsx
  • Item master.xlsx

 2. Tips: Se till att Inbäddade fältnamn under Fältnamn har valts för att inkludera namnen på tabellfälten när du laddar data.

  Du bör nu se fem datafiler.

  Du har redan associerat tabellerna Sales och Sales rep. Qlik Sense hjälper dig att identifiera rekommenderade associationer och du får nu utforska den här funktionen.

 3. Klicka och håll kvar bubblan Customer.

  Bubblorna Sales och Cities är markerade med grönt eftersom Qlik Sense föreslår starkt att dessa två tabeller associeras till Customers.

 4. Klicka och håll kvar bubblan Cities.

  Bubblan Customer markeras med grönt. Bubblan Sales märks med orange, vilket indikerar en medelstark rekommendation.

 5. Klicka och håll kvar bubblan Item master.

  Bubblan Sales markeras med grönt.

Rekommenderade associationer identifieras mellan alla tabeller och du kommer nu att låta Qlik Sense skapa associationerna åt dig.

Gör följande:

  1. Klicka på Ñ.

   Fliken Rekommenderade associationer öppnas.

  2. Klicka på Använd alla.

   Tabellerna associeras nu enligt rekommendationerna från Qlik Sense.

   Associationerna mellan de fem tabellerna indikerade med länkar mellan sina respektive bubblor

Alla tabeller är nu associerade och du kommer nu att läsa in data.

Läsa in data

Nu har du lagt till alla datafiler och skapat associationer mellan deras tabeller. Innan du börjar bygga appen måste du ladda skriptet.

Gör följande:

 1. Klicka på Ladda data.

  Ett förloppsfönster visas medan data laddas. Du kan fortsätta när dataladdningen har slutförts.

 2. Klicka på Stäng.

Visa datamodellen

Nu är du redo att börja bygga appen, men först ska vi titta på datamodellen.

Gör följande:

 1. I verktygsfältet klickar du på listrutan och väljer Datamodellvy.
 2. I datamodellvyns verktygsfält klickar du på s för att expandera tabellerna.

Alla tabeller är nu anslutna och datamodellvyn ska ha följande innehåll. Ett fält som kopplar samman en eller flera tabeller kallas nyckel.

Datamodellvy med tabeller som är kopplade med hjälp av nyckelfält

Nu har du lagt till dina data och kan börja bygga appen.