Gå till huvudinnehåll

Aktivera generering av On-Demand-appar

Genereringen av On-Demand-appar kontrolleras via On-Demand App Service. Huvudadministratörer kan aktivera On-Demand App Service i Management Console på fliken Inställningar. Tjänsten är som standard inaktiverad och måste aktiveras innan urval och mallappar kan länkas och on-demand-appar genereras.

När tjänsten ställs om från aktiverad till inaktiverad, tillåts att alla väntande begäranden om att generera On-Demand-appar slutförs. När tjänsten har inaktiverats accepteras dock inga nya begäranden om att generera appar, och utvecklare kan inte skapa eller redigera navigeringslänkar för On-Demand-appar. Dessa funktioner återställs när tjänsten aktiveras igen.