Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Koppla till datakällor

Med Qlik Sense kan du ansluta till dina data, oavsett var de lagras, med en mängd Qlik-kopplingar och andra typer av datakopplingar. När du skapar en datakoppling sparas den till Qlik Sense så att du snabbt kan välja och ladda data från de datakällor som du vanligtvis använder.

Skapa en koppling

För att välja data från en datakälla kan du antingen skapa en ny datakoppling eller använda en sparad. Så här kan du skapa datakopplingar och komma åt dina sparade kopplingar:

 • Lägg till data med hjälp av Datahanteraren.

  Lägg snabbt till nya data till appen och få hjälp att skapa associationer.

  Mer information finns i Lägga till data till appen.

 • Datakopplingar i dataimporten.

  Välj data från en ny eller befintlig datakoppling, eller använd Skriptredigeraren för att ladda data från en datakoppling. Du kan också redigera befintliga datakopplingar.

  Mer information finns i Ansluta till datakällor i Skriptredigeraren.

 • Datakällor i delade utrymmen i molnhubben

  Lägg till data från en ny koppling i ett delat utrymme. Du kan också redigera befintliga datakopplingar.

  Mer information finns i Hantera datakällor i utrymmen.

Anteckning om information

Du kan bara se och använda dataanslutningar som du äger. Du kan inte byta ägare för en anslutning.

Koppla till datakällor från ett privat nätverk

När du ska begära data från datakopplingarna via en brandvägg måste du lägga till DNS-namnet för Qlik Sense Enterprise on Kubernetes och de underliggande IP-adresserna i listan med godkända adresser.

Datakopplingsbegäranden görs från följande DNS-namn: <klientorganisationsnamn>.<region>.qlikcloud.com.

Underliggande IP-adresser (US):

 • 18.205.71.36

 • 18.232.32.199

 • 34.237.68.254

Underliggande IP-adresser (EU):

 • 34.247.21.179

 • 52.31.212.214

 • 54.154.95.18

Underliggande IP-adresser (APAC):

 • 13.210.43.241

 • 13.236.104.42

 • 13.236.206.172

Typer av datakopplingar

Med Qlik Sense kan du komma åt dina data oavsett var de finns. Följande typer av datakopplingar är tillgängliga med Qlik Sense. Du kan ladda ner kopplingar från nedladdningssidan på qlik.com för användning med Qlik Sense.

Många av de kopplingar som har åtkomst till dessa datakällor är inbyggda i Qlik Sense medan andra kan läggas till. Varje typ av datakoppling har särskilda inställningar som du måste konfigurera.

Datafiler

Ladda data från filer som du har laddat upp till molnet.

Mer information finns i Lägga till data från uppladdade datafiler.

Ladda data i Qlik Sense Enterprise on Kubernetes från filer i nätverksenheter som tillhandahålls via NFS.

Mer information finns i NFS-koppling (endast på engelska).

Databaskopplingar

Anslut till en ODBC-datakälla med förkonfigurerade ODBC-databaskopplingar.

 • Amazon Redshift
 • Apache Drill (Beta)
 • Apache Hive
 • Apache Phoenix (Beta)
 • Apache Spark (Beta)
 • Azure SQL
 • Cloudera Impala
 • Google BigQuery
 • Microsoft SQL Server
 • MongoDB (Beta)
 • MySQL Enterprise
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Snowflake
 • Teradata

Mer information finns i Databas (endast på engelska).

Essbase

Anslut till en Essbase-datauppsättning.

Mer information om Essbase finns i Essbase-koppling (endast på engelska).

REST

Anslut till en REST -datakälla. REST -kopplingen är inte skräddarsydd för någon specifik REST -datakälla utan kan användas för att ansluta till alla datakällor som tillhandahålls via REST API:t.

Mer information om Qlik REST Connector, finns i REST (endast på engelska).

Salesforce

Anslut till ditt Salesforce.com-konto.

Mer information finns i Salesforce-koppling (endast på engelska).

SAP

Anslut till SAP NetWeaver.

 • SAP SQL

Mer information om SAP-kopplingar finns i Qlik-koppling för användning med SAP NetWeaver (endast på engelska).

Qlik Web Connectors

Anslut till sociala medier eller webbaserade datakällor.

 • Amazon S3 Metadata
 • AYLIEN News
 • AYLIEN Text Analysis
 • Azure Storage Metadata
 • Bitly
 • Facebook Fan Pages
 • Facebook Insights
 • GitHub
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Google Analytics
 • Google Calendar
 • Google Drive and Spreadsheets
 • Google Search Console
 • JIRA
 • Mailbox IMAP
 • MailChimp
 • MeaningCloud
 • Repustate
 • Sentiment140
 • Slack
 • SMTP
 • Strava
 • SugarCRM
 • SurveyMonkey
 • Twitter
 • Watson Natural Language Understanding
 • YouTube Data
 • YouTube Analytics

Mer information om Qlik Web Connectors finns i Qlik Web-kopplingar  (endast på engelska).

Begränsningar

Vissa av datakopplingstyperna i Qlik Sense Enterprise är inte tillgängliga i Qlik Sense Enterprise on Kubernetes. Information om vilka kopplingar som är tillgängliga finns i Om Qlik-kopplingar (endast på engelska).

 

Mer information