Gå till huvudinnehåll

Ansluta till datakällor i Skriptredigeraren

Med hjälp av dataanslutningar i Skriptredigeraren kan du spara genvägar till de datakällor som du använder ofta: databaser, lokala filer eller fjärranslutna filer.

I Dataanslutningar visas en lista över de dataanslutningar du har sparat i alfabetisk ordning, grupperat efter de utrymmen de hör till. Du kan använda sökrutan för att begränsa listan till kopplingar till ett visst namn eller en viss typ.

Mer information finns i Koppla till datakällor.

Anteckning om informationDu kan endast se dataanslutningar som du äger eller som du har fått behörighet att redigera. Kontakta systemadministratören för Qlik Sense om du behöver åtkomst.

Skapa en ny dataanslutning

Gör följande:

 1. Klicka på Skapa ny anslutning
 2. Välj den typ av datakälla som du vill skapa från listrutan.

  Inställningsdialogrutan för den typ av datakälla du har valt öppnas.

 3. Ange inställningarna för datakällan och klicka på Skapa för att skapa dataanslutningen.

Ta bort en dataanslutning

Gör följande:

 1. Klicka på Ö på den dataanslutning du vill ta bort.
 2. Bekräfta att du vill radera anslutningen.

Dataanslutningen raderas.

Redigera en dataanslutning

Gör följande:

 1. Klicka på @ på den dataanslutning du vill redigera.
 2. Redigera detaljerna för dataanslutningen. Anslutningsdetaljerna är specifika för typen av anslutningar.

  Du kan behöva ange inloggningsuppgifter för anslutningen.

Dataanslutningen uppdateras nu.

Anteckning om informationOm du redigerar namnet på en dataanslutning måste du också redigera alla befintliga referenser (lib://) till anslutningen i skriptet om du vill fortsätta hänvisa till samma anslutning.

Om DataFiles-kopplingar

DataFiles-kopplingar skapas automatiskt för de utrymmen du har åtkomst till. Anslutningarna är tillgängliga via Dataanslutningar i varje utrymmesdelavsnitt.

Anteckning om informationFiltillägget för DataFiles-kopplingar är skiftlägeskänsligt. Till exempel: .qvd.

Infoga en anslutningssträng

Anslutningssträngar krävs för de flesta anslutningar. Det är endast mapp- och webbfilsanslutningar som inte kräver anslutningssträngar.

Gör följande:

 • Klicka på Ø på den anslutning du vill infoga en anslutningssträng för.

En kopplingssträng för den valda datakopplingen infogas på den aktuella platsen i Skriptredigeraren.

Välja data från en dataanslutning

Om du vill välja data från en dataanslutning som ska laddas in i appen gör du så här:

 1. Skapa ny anslutning som länkar till datakällan (om dataanslutningen inte redan finns).
 2. ± Välja data från anslutningen.

Hänvisa till en dataanslutning i skriptet

Du kan använda en dataanslutning för att hänvisa till datakällor i satser och funktioner i skriptet, oftast där du vill hänvisa till ett filnamn med en sökväg.

Syntax för att hänvisa till en fil är [lib://(utrymmets_namn):(anslutningsnamn)/(filnamn)]

Du behöver inte lägga till utrymmets_namn om du ansluter till ett personligt utrymme.

I det här exemplet laddas filen orders.csv från ett personligt utrymme som definieras i Data-dataanslutningen.

LOAD * FROM [lib://DataFiles/orders.csv];

I det här exemplet laddas filen orders.csv från ett delat utrymme som definieras i Data-dataanslutningen.

LOAD * FROM [lib://TeamSharedConnection:DataFiles/orders.csv];

I det här exemplet laddas tabellen Sales_data från databasanslutningen DataSource i en användares personliga utrymme.

LIB CONNECT TO 'DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Example: Ladda från en databas i ett annat utrymme

I det här exemplet laddas tabellen Sales_data från databasanslutningen DataSource i det aktuella utrymmet.

LIB CONNECT TO ':DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Example: Ladda från en databas i ett specifikt utrymme

I det här exemplet laddas tabellen Sales_data från databasanslutningen DataSource i utrymmet SalesSpace.

LIB CONNECT TO 'SalesSpace:DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;