Gå till huvudinnehåll

Vad du kan göra i Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

I Qliks produkter kan du få en översikt över dina data med hjälp av appar och visualiseringar. När du ser relationerna i dina data kan du fatta välgrundade beslut och göra nya upptäckter.

Våra produkter tjänar många olika syften, som du kan se på Qlik Demos. Du kan skapa en översikt över en leveranskedja, följa kostnaderna för medicinsk utrustning eller sätta samman och hantera ditt drömidrottslag.

Qlik Sense är en plattform för dataanalys som gör det möjligt för alla användare att utforska data och göra upptäckter. Det finns två huvudsakliga interaktionsområden i Qlik Sense: molnhubben och appar. Din användarroll avgör vad du kan och inte kan göra i Qlik Sense.

Användarroller

Alla medlemmar i en Qlik Sense-klientorganisation har en användarroll. Qlik Sense har två användarroller som kan tilldelas till användare av Qlik Sense-molnhubben: Analyzer och Professional.

Analyzer

Analyzer-rollen är appkonsumenter. I molnhubben kan du komma åt och utforska appar som delas av andra användare, men du kan inte skapa egna appar.

Du kan utforska och göra dataupptäckter i appar. I vissa appar kan du lägga till egna privata ark och berättelser, men du kan inte dela dessa med andra användare.

Som Analyzer kan du samarbeta med andra användare i delade utrymmen. Du kan visa apparna i det delade utrymmet.

Professional

Professional-användare är användare som behöver åtkomst till alla funktioner i en Qlik Sense-driftsättning. En Professional-användare kan skapa, redigera och dela appar. Professional-användare kan även skapa delade utrymmen.

Om du är Professional-användare kan du ha många olika roller i molnhubben. Du kan vara en appskapare, skapa appar på egen hand eller samarbeta med andra medlemmar. Du kan vara en administratör för delade eller hanterade utrymmen, och samordna åtkomst till innehåll i utrymmena.

Huvudadministratörer

Huvudadministratörer är användare som hanterar och administrerar Qlik Sense-driftsättningar. Huvudadministratörer har ungefär samma behörighet som Professional-användare i molnhubben. De kan även utföra ytterligare administrativa åtgärder. Huvudadministratörer är de enda användare som har tillgång till Management Console.

Om du vill ta reda på mer om administration Qlik Sense Enterprise on Kubernetes, se Administrera Qlik Sense Enterprise on Kubernetes på Kubernetes (endast på engelska).

Appar

Apparna är kärnan i dataanalysen i Qlik Sense. Med hjälp av visualiseringarna i apparna kan du utforska dina data. Appar skapas av datakällor, ark och berättelser.

Datakällor

Qlik Sense-appar har två verktyg för att lägga till datakällor och ladda data: 

 • Datahanteraren: Erbjuder ett visuellt gränssnitt där du kan lägga till data i appen. Du kan skapa associationer och omvandla dina data genom att dra och släppa datatabeller.
 • Skriptredigeraren: Här kan du redigera laddningsskriptet direkt.

Appskapare kan kombinera de här verktygen när de skapar dataladdningsskript. Datakällor kan även läggas till direkt i personliga och delade utrymmen.

Appskapare kan definiera relationer mellan datakällor i en app och skapa en relation mellan olika datakällor. Data laddas i appen med de parametrar som har angetts i laddningsskriptet. Data är tillgängliga som fält som kan analyseras i appen. Mer information om datakällor finns i Hantera data.

Ark

Ark är den huvudsakliga platsen för att utforska, analysera och upptäcka i en Qlik Sense-app.

Arkvyn

Qlik Sense sheet view

På ark lägger appskapare till visualiseringar som innehåller appdata. Visualiseringar utgörs av olika diagram, till exempel stapeldiagram, cirkeldiagram och tabeller. Visualiseringar i Qlik Sense är interaktiva. Mer information om att skapa visualiseringar finns i Välja och använda visualiseringar.

Appanvändare kan göra urval i visualiseringar. När urvalen görs uppdateras andra visualiseringar så att de reflekterar dessa urval. Mer information om att utforska ark finns i Använda appar.

Berättelser

Berättelser är ett verktyg för att dela databaserade insikter. Med berättelser kan användarna kombinera rapporter, presentationer och utforskande analys.

Berättelsevyn

Story view of an app

Berättelser presenteras i en tidslinje med bilder. Bilderna innehåller ögonblicksbilder som användarna har tagit under dataanalysen. Ögonblicksbilder är en grafisk framställning av statusen för ett dataobjekt vid en viss tidpunkt. Ögonblicksbildens status påverkar inte när statusen för källvisualiseringen uppdateras. Eftersom berättelser är en del av appen kan användarna återgå till livedata i berättelsen.

Berättelser kan även innehålla livedatablad som fungerar på samma sätt som ark utanför berättelsevyn och som kan användas för att utforska data som en del av användarnas berättelser. Mer information om berättelser finns i Data Storytelling.

Qlik Sense-molnhubben

Molnhubben är en central punkt för åtkomst till innehåll som har skapats av dig och andra medlemmar i dina klientorganisationer. Molnhubben är uppdelad i tre huvudavsnitt:

 • Startsida: Landningssidan när du går till molnhubben Du kan visa och skapa appar.
 • Utforska: Visar apparna och utrymmena du har åtkomst till.
 • Profil: Du kan se dina favoritappar, personliga samlingar och appar som du har lagt till i molnhubben.

Mer information om de olika avsnitten i molnhubben finns i Molnhubben.

Delavsnittet Startsida i molnhubben

The Home page of the cloud hub

Utrymmen

Utrymmen är arbetsområden i molnhubben som medger samarbete och appdelning i olika utsträckning. Det finns tre typer av utrymmen:

 • Personligt: Bara du kan se innehållet i ditt personliga utrymme. Du kan dela innehåll från ditt personliga utrymme med alla andra medlemmar i molnhubben.
 • Delade: Delade utrymmen är avsedda för samarbete med andra medlemmar i molnhubben. I ett delat utrymme har medlemmar olika roller som styr vad de kan göra i det delade utrymmet. Vissa medlemmar kan skapa och redigera appar i utrymmet, medan andra endast kan visa apparna i utrymmet. Delade utrymmen är privata för medlemmar.
 • Hanterade: Hanterade utrymmen är avsedda för kontrollerad åtkomst till appar. Om appar innehåller känsliga data och åtkomsten måste kontrolleras noga. Hanterade utrymmen har liksom delade utrymmen strikt kontroll för reglerad åtkomst till innehållet i det aktuella utrymmet.

Mer information om utrymmen finns i Arbeta i utrymmen.

Management console

Qlik Sense Enterprise on Kubernetes administreras från Management Console. Huvudadministratörer kan hantera licenser, användartilldelningar, utrymmen, teman och komplement.

Management Console är uppdelad i fyra delavsnitt:

 • Styrning: Hantera användare, licenser, utrymmen, scheman, händelser och länkar.
 • Innehåll: Hantera anpassat innehåll, till exempel teman och komplement.
 • Integrering: Hantera säkerhetsaspekter för integrering.
 • Konfiguration Aktivera inställningar för funktioner och konfigurera identitetsleverantörer.

Mer information om Management Console med Qlik Sense Enterprise on Kubernetes finns i Management Console (endast på engelska).

Mer information