Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Använda olika versioner av Qlik Sense

Qlik Sense finns som klienthanterat eller som en SaaS-lösning. Det kan driftsättas på Microsoft Windows, Kubernetes eller SaaS cloud infrastructure. Funktionerna skiljer sig något på de olika plattformarna.

Qlik Sense Business och Qlik Sense Enterprise SaaS är SaaS editions of Qlik Sense.

Klienthanterade versioner av Qlik Sense finns på Kubernetes och Microsoft Windows. Qlik Sense Enterprise on Kubernetes använder molnhubben. Qlik Sense Enterprise on Windows kan driftsättas på plats lokalt eller i molnet.

Ordna appar i molnhubben

Appar i molnhubben kan taggas så att relaterade appar kan visas tillsammans. Du kan tagga appar och skapa samlingar utifrån taggarna. Om en annan användare kan visa en app kan hen även visa alla appens taggar. Det är dock bara användare med redigeringsbehörighet som kan lägga till taggar för appen.

Utveckla appar tillsammans i delade utrymmen

Windows

Du utvecklar appar tillsammans med andra i en ström. Användare som har redigeringsbehörighet i en ström kan lägga till privata ark, berättelser och bokmärken i din publicerade app. De kan publicera elementen så att de blir tillgängliga för andra användare i appen. Appens ägare kan godkänna dessa gemensamma element så att de ingår i appens baselement. Baselement följer med när appen kopieras eller hämtas av andra användare.

SaaS editions of Qlik Sense och Kubernetes

Du utvecklar appar tillsammans med andra i ett utrymme. Användare med redigeringsbehörighet i ett delat utrymme kan lägga till privata ark, berättelser och bokmärken i en app i utrymmet. Användare med redigeringsbehörighet kan sedan göra sina ark, berättelser och bokmärken offentliga. Istället för att elementen placeras i ett community-delavsnitt där de ska godkännas, läggs de direkt till som offentliga element i appen och ingår när appen kopieras eller exporteras. Alla användare med redigeringsbehörighet i ett utrymme kan bli ägare för ett offentligt element genom att göra det privat, och sedan arbeta vidare med det.

Ladda appar i molnhubben

Windows

Om du vill schemalägga att apparna ska laddas, måste du eller din administratör skapa en laddningsuppgift i Management Console.

SaaS editions of Qlik Sense och Kubernetes

Appägare kan schemalägga laddning av sina appar direkt i molnhubben.

Kontrollera åtkomst till appar med hjälp av utrymmen

Windows

Du kontrollerar åtkomsten till publicerade appar genom att publicera dem i strömmar. Strömmar skapas i QMC och åtkomst till strömmar anges i QMC. I publicerade appar finns restriktioner för hur innehåll kan läggas till efter publiceringen. Appen kan uppdateras genom att den först kopieras, ändringarna görs i kopian och appen sedan publiceras igen. Ark kan läggas till i grundarken i en publicerad app genom att de godkänns.

En opublicerad app i Arbete visas bara för den som skapat appen, och publiceras i strömmar när den är klar.

SaaS editions of Qlik Sense och Kubernetes

Här finns inte några opublicerade eller publicerade appar. Användare kan dela sina appar direkt med specifika användare eller med hela molnhubben från sitt personliga utrymme. Ägaren kan kontinuerligt göra ändringar i delade appar.

Användare som har Professional-licens kan även skapa delade utrymmen. Till skillnad från strömmar kan användare skapa delade utrymmen direkt i molnhubben. I delade utrymmen regleras åtkomsten till apparna. Användare i ett delat utrymme tilldelas någon av rollerna ägare, administratör, redaktör eller visa, vilket begränsar vilka åtgärder de kan utföra både i utrymmet och i apparna i utrymmet. Se Hantera behörigheter i delade utrymmen och Hantera behörigheter i hanterade utrymmen.