Gå till huvudinnehåll

Vad är Qlik Sense?

Qlik Sense är en produkt för datavisualisering och upptäckt som gör det möjligt för dig att skapa flexibla interaktiva visualiseringar som leder till väl underbyggda beslut.

Vad kan du göra i Qlik Sense?

De flesta Business Intelligence (BI)-produkter kan hjälpa dig få svar på frågor som har förberetts. Men hur gör du med följdfrågor? Sådana frågor som kommer när någon läser din rapport eller ser din datavisualisering? Med Qlik Senses associativa modell kan du svara på fråga efter fråga och följa din egen väg mot insikt. Med Qlik Sense kan du utforska dina data fritt. Du lär dig något hela tiden och funderar ut nästa steg utifrån det du har hittat.

Hur fungerar Qlik Sense?

Qlik Sense svarar omedelbart när du arbetar. Qlik Sense kräver inte fördefinierade och statiska rapporter, och du behöver inte vara beroende av andra. Varje gång du klickar svarar Qlik Sense omedelbart och uppdaterar varje visualisering och vy i appen med aktuella uträknade datauppsättningar och visualiseringar som matchar dina urval perfekt.

Qlik Sense Enterprise

Qlik Sense Enterprise och dess underliggande plattform har stöd för en rad olika användningsscenarion. Detta omfattar en självbetjäningsmiljö för datavisualiseringar som ger användarna möjlighet att utforska data, vägledda analyser för att samordna användarna till en standardaffärsprocess eller ett standardarbetsflöde, inbäddade analyser för att förbättra webbplatser och tillämpningar, samt anpassade analystillämpningar för att understödja specifika affärsprocesser eller användarfall. Qlik Sense Enterprise omfattar Qlik Analytics Platform.

Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Qlik Sense Enterprise on Kubernetes är en Qlik Sense Enterprise-implementering som körs på ett Kubernetes-kluster med behållare. Den här lösningen möjliggör driftsättningar i Kubernetes-kluster som körs i offentliga eller privata moln i infrastrukturer som kunderna hanterar. De flesta funktionerna i Qlik Sense Enterprise on Windows ingår även i den här lösningen. Implementeringen av Qlik Sense Enterprise on Kubernetes kan variera beroende på vilken konfiguration som krävs.

Qlik Sense Enterprise SaaS

Qlik Cloud Services är Qliks värdbaserade plattform för Qlik Sense Enterprise, som gör det möjligt för alla typer av användare att göra mer med sina data. Din organisation kan använda Qlik Cloud Services enskilt eller som en del i en multimolnutrullning.

Qlik Sense Business

Qlik Sense Business är en SaaS-lösning som gör Qliks tredje generationens plattform för dataanalys tillgänglig för grupper, team och små och medelstora företag som snabbt vill utnyttja analysfunktioner i verksamheten och fatta databaserade beslut. De kan enkelt utveckla program tillsammans, dela insikter och ge grupper av användare behörighet att skapa, redigera eller interagera med innehåll.

Appmodellen

Appen utgör kärnan i Qlik Sense.

I stället för att driftsätta och underhålla gigantiska verksamhetsapplikationer kan du skapa dina egna Qlik Sense-appar som du kan återanvända, förändra och dela med andra. Med app-modellen kan du gå vidare och ställa nästa fråga på egen hand, utan att behöva kontakta en expert för att få nya rapporter eller visualiseringar.

En app består av ett eller flera ark som innehåller visualiseringar. Visualiseringar utgörs av diagram, tabeller och liknande återgivningar av dina data tillsammans med annan information. Genom att göra urval i dina visualiseringar kan du analysera informationen genom att utforska data och komma till insikt om dem.

Den associativa urvalsmodellen (grönt/vitt/grått)

Att identifiera kopplingar mellan olika datauppsättningar är ett av de grundläggande koncepten för Qlik Sense. I takt med att du klickar markeras associerade datavärden. Urval markeras i grönt, associerade data visas i vitt och uteslutna (icke associerade) data visas i grått. När du får denna omedelbara återkoppling kan du enkelt komma på nästa fråga och fortsätta utforska och upptäcka.