Gå till huvudinnehåll

Komma igång

Placera introduktionskursappen i en Qlik Sense Enterprise on Kubernetes-installation

Om du använder Qlik Sense Enterprise on Kubernetes men inte kan ladda upp appar, måste du be systemadministratören importera appen Beginner’s tutorial via hanteringskonsolen och publicera den i en samling som du har åtkomst till. Exempelvis standardsamlingen Everyone som alla användare har tillgång till.

Öppna Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Om systemadministratören har publicerat appen Beginner’s tutorial till en samling, t.ex Everyone, så kan du starta.

Du startar Qlik Sense Enterprise on Kubernetes genom att ange din Qlik Sense Enterprise on Kubernetes-servers webbadress i webbläsaren, exempelvis https://<servernamn>/. Den exakta adressen beror på hur Qlik Sense Enterprise on Kubernetes har driftsatts i din organisation.

När Qlik Sense Enterprise on Kubernetes har startats hamnar du först i hubben.

Du hittar alla dina appar i hubben. Om systemadministratören har publicerat appen Beginner’s tutorial till en samling bör du kunna se den i hubben.

Ladda upp introduktionskursappen i Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Om du använder Qlik Sense Enterprise on Kubernetes, behöver du logga in till Qlik Sense och ladda upp appen Beginner’s tutorial.

Gör följande:

 1. Logga in till Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.
 2. Klicka på Utforska.
 3. Klicka på Skapa.

 4. Klicka på Ladda upp app.

 5. Gör ett av följande:

  • Släpp filen Beginner's tutorial.qvf i det avsedda området i överföringsdialogen.
  • Klicka på Bläddra och bläddra till platsen där Beginner's tutorial.qvf finns, välj appen och klicka på Öppna.
 6. Klicka på Ladda upp.
 7. Uppladdningen startar och en förloppsindikator visas. När appen är uppladdad visas den under Personligt.