Gå till huvudinnehåll

Använda appar

Interagera med visualiseringar

Visualiseringar hjälper dig att få insikter från dina data. Du filtrerar data för att se nya kopplingar.

Utforska med urval

Utforska genom att välja filter som visar dina data på nya sätt.

Använda smartsökning

Med hjälp av smartsökning kan du söka i hela datauppsättningen i din app från valfritt ark. Smartsökning består av en visuell sökning, som returnerar resultat från visualiseringar, och en datasökning, som returnerar resultat från alla dataobjekt.

Skapa bokmärken för val

Du kan använda bokmärken för att spara urvalstillstånd som du ofta får. Detta gör det enklare hitta dem igen.

Felsökning – använda appar

Lös vanliga problem som kan uppstå när data upptäcks och analyseras i Qlik Sense.

Skapa och redigera visualiseringar

Du kan göra viss utforskande analys genom att skapa egna visualiseringar eller återanvända originalvisualiseringar.