Gå till huvudinnehåll

Molnhubben

I molnhubben kan du skapa, dela och interagera med appar.

I molnhubben finns fyra delavsnitt:

 • Startsida
 • Utforska
 • Din profil
 • Inställningar

Startsida

När du loggar in på molnhubben börjar du i Startsida. Om du har en Professional-licens visar Startsida dina appar och dina favoritappar. Om du har en Analyzer-licens visar Startsida appar som nyligen lagts till och dina favoritappar. Du kan växla välkomstdelen av Startsida från din profilmeny.

Delavsnittet Startsida i molnhubben

The Home page of the cloud hub

Utforska

I Utforska kan du visa de appar och utrymmen som du har åtkomst till. I Utforska visas som standard alla appar från de utrymmen du har åtkomst till. Om du väljer ett enskilt utrymme i listrutan med utrymmen visas appar från det utrymmet. Du kan även visa QlikView-dokumentlänkar som har publicerats i molnhubben.

Du kan visa appar som brickvy eller listvy. Du kan även filtrera appar efter tagg. När du filtrerar appar efter tagg ser du bara taggar som innehåller minst en app som du har åtkomst till.

Apparna kan filtreras alfabetiskt, efter skapad den eller efter ändrad den. Du kan filtrera appar efter appar du äger eller appar andra äger.

Avsnittet Utforska i molnhubben

The Explore section of the cloud hub

Profil

Med hjälp av din profil kan du visa dina favoriter, personliga samlingar och appar du har lagt till i molnhubben, både i Personligt utrymme och i delade utrymmen. Du kan gå till din profil genom att klicka på profil-ikonen. Du kan skapa nya appar i Ditt innehåll. Du kan visa dina favoriter och samlingar i Favoriter. Mer information finns i Skapa appar i molnhubben.

Apparna kan filtreras alfabetiskt, efter skapad den eller efter ändrad den.

En profil i molnhubben med profilikonmenyn öppen

The profile icon menu open in the cloud hub

Inställningar

Inställningar är tillgängligt från profilmenyn. I Inställningar kan du:

 • Visa och redigera din personliga information
 • Visa och redigera inställningarna för dina prenumerationsmeddelanden
 • Visa alla delade och hanterade utrymmen du hör till

Avsnittet Meddelanden i Inställningar

Notifications section of Settings

Autentisera mot Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Du kan autentisera din Qlik Sense Desktop-klient mot Qlik Sense Enterprise on Kubernetes. Om du vill göra det måste du generera en autentiseringslänk i hubben.

Hämta och autentisera Qlik Sense Desktop

 1. Öppna hubben.

 2. Gå till Inställningar och välj Personlig information.

 3. Under Qlik Sense Desktop hämtar du Qlik Sense Desktop genom att klicka på Hämta.

 4. Installera Qlik Sense Desktop.
 5. Klicka på Autentisera om du vill lägga till en länk för serverautentisering till din Qlik Sense Desktop-installation. Sedan kan du autentisera genom att klicka på den länken i Qlik Sense Desktop.

Appar

I molnhubben kan du skapa nya appar, kopiera befintliga appar och ladda upp appar. Du kan ladda upp appar som har exporterats från molnhubben eller från andra versioner av Qlik Sense. Apparna kan vara dina privata, eller också kan du dela dem med andra medlemmar i molnhubben. Mer information om Qlik Sense-appar finns i Skapa appar.

För varje app i molnhubben visas appens namn, ägare och ändringsdatum. Du kan visa appens typ och taggar som används i appen genom att hålla muspekaren över en app. På en enhet med pekskärm kan du visa appens typ och taggar genom att trycka på Arrow Up på appen. Du kan öppna appen genom att klicka på den. Du kan klicka på More för att visa fler alternativ för appen, till exempel:

 • Visa information om appen

  Du kan visa appdetaljer genom att klicka på DetaljerDetaljer har fyra delavsnitt:

  • Under Detaljer finns en översikt över appinformationen. Här visas datumen appen skapades, senast ändrades och när den senast laddades. Under Detaljer visas även appens taggar och vem som har åtkomst till den.
  • Laddningshistorik visar en logg. Du kan visa laddningshistoriken för en app från Detaljer.
  • Publicerade kopior visar alla de hanterade utrymmen appen har publicerats i.
  • Under Meddelanden kan du prenumerera på och hantera meddelanden om vissa apphändelser.
 • Redigera appen

  Du kan ändra appens namn, beskrivning, taggar och utrymme.

  Redigera appinformation i molnhubben

 • Skapa kopia av appen

  Du kan skapa en kopia av appen.

  Kopiera appar i molnhubben

 • Ladda appen

  Du kan ladda appdata manuellt.

  Ladda appdata manuellt

 • Schemalägga dataladdning för appen

  Du kan skapa ett schema för när appdata ska laddas automatiskt.

  Schemalägga laddning av appdata

 • Ta bort appen

  Du kan ta bort appen från molnhubben.

  Ta bort appar

Du kan även lägga till QlikView-appar i molnhubben. QlikView-appar kan bara visas och har andra alternativ än Qlik Sense-appar i molnhubben. Mer information finns i QlikView i Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.

Utrymmen

Utrymmen är områden där appar lagras i molnhubben. Utrymmen kan vara personliga, delade eller hanterade.

Alla användare har ett personligt utrymme där apparna de skapar lagras som standard. Personliga utrymmen är privata. Du kan dela dina personliga appar genom att flytta dem till ett delat utrymme.

Användare som har Professional-licens kan skapa delade utrymmen. Delade utrymmen är privata när de skapas. Delade utrymmen gör det möjligt att utveckla appar tillsammans. Med utrymmen begränsas åtkomsten till appar i utrymmet. Du ger åtkomst till appar genom att lägga till medlemmar för utrymmet.

Huvudadministratörer kan skapa hanterade utrymmen. Hanterade utrymmen används för att ge fullständig kontroll över vem som har åtkomst till appar som kan innehålla känslig information. Apparna utvecklas i andra utrymmen och publiceras sedan i det hanterade utrymmet.

Välj mellan utrymmen som du har åtkomst till i listrutan i Utforska. I listrutan med utrymmen kan du även skapa nya utrymmen.

Information om hur du navigerar till utrymmen finns i

Mer information finns i Arbeta i utrymmen.

Ordna appar i molnhubben

Du kan ordna appar med hjälp av taggar, favoriter och samlingar.

Du kan ge apparna taggar om du vill gruppera dem tillsammans med relaterade appar. Apparna kan få taggar när de skapas eller vid redigering. Du kan bara ge taggar till dina egna appar eller appar som finns i ett utrymme där du har behörighet att redigera. Taggar delas i molnhubben men du kan bara visa dina egna taggar och taggar för appar som har delats med dig.

Du kan göra appar till favoriter, både dina egna och appar som skapats av andra medlemmar. Om du vill göra en app till favorit klickar du på stjärn-ikonen på appen.

Du kan ordna dina favoritappar i samlingar. Med samlingar kan du gruppera både dina egna appar och appar som tillhör andra medlemmar i molnhubben. Samlingar delas inte med andra medlemmar i molnhubben. Om du vill lägga till en app i en samling klickar du på Lägg till i samling när du gör appen till favorit.

Om du vill visa dina favoriter och samlingar klickar du på din profilikon och väljer sedan Favoriter.

Meddelanden och prenumerationer

Du kan få meddelanden om händelser i molnhubben, som när nya appar läggs till i ett utrymme eller när du läggs till i ett utrymme. Du kan visa dem genom att klicka på Meddelanden-ikonen. I Inställningar kan du hantera dina prenumerationer på meddelanden för utrymmen och individuella utrymmen.

Anteckning om information

Grupper kan inte ta emot meddelanden. Om du har lagts till i ett utrymme som medlem i en grupp kan du inte ta emot meddelanden från det utrymmet.