Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hämta appinnehåll

Du kan hämta visualiseringar i molnhubbsappar som bilder eller PDF-filer. Du kan även hämta data i en visualisering som en .xlsx-fil. Du hämtar ark och berättelser som PDF-filer. Använd hämtningsdialogen för att konfigurera utdatainställningar.

Anteckning om information

Du måste tillåta popup-rutor i webbläsaren för att kunna hämta appinnehåll.

Hämtningsprocessen ser annorlunda ut om du använder en enhet med pekskärm. Se: Meny för lång tryckning (enheter med pekskärm).

Bilder

Som standard innehåller en bild den aktuella vyn med visade data eller detaljer. Du kan anpassa hur mycket data eller detaljer som visas i en bild genom att justera bredd och höjd. Förhandsgranskningen justeras när du gör dina ändringar. Qlik Sense genererar bilder i .png-format.

PDF-filer

Du kan välja pappersstorlek för PDF-filen, ange om liggande eller stående format ska användas och justera skalan för objekt. Förhandsgranskningen av PDF justeras när du gör dina ändringar. Du kan rotera och skriva ut PDF i förhandsgranskningspanelen. Du kan hämta hela arket som en PDF.

Det finns två alternativ för bildförhållandet:

Anpassa till sida

Objektets storlek ändras, men proportionerna förblir desamma. Skalan beräknas utifrån objektets minsta bredd och höjd som passar i det valda sidformatet och den orientering som valts. Det betyder att:

 • Hela objektet skalas för att passa PDF-sidformatet och orienteringen som valts.
 • Proportionerna för diagram är desamma som du ser i webbläsarfönstret.
 • Arket eller visualiseringen skrivs ut centrerat på sidan.
 • Upplösningen påverkas av fönsterstorleken i webbläsaren. PDF som skrivs ut från ett webbläsarfönster som är större än det valda sidformatet kan få ett kornigt utseende eftersom antalet utskrivna pixlar understiger originalets.

100 % normal storlek

Arket skrivs ut som det är. Det betyder att:

 • Proportionerna för diagram förblir desamma som i webbläsarfönstret. Det innebär att visualiseringarna kan beskäras.
 • Arket eller visualiseringen skrivs ut centrerat på sidan.
 • Upplösningen är inte kopplad till sidans format. Den är den samma som visas i webbläsaren.

Data

När du hämta data i visualiseringen genererar dialogen Hämta en .xlsx-fil.

Hämta visualiseringar

Gör följande:

 1. Högerklicka på visualiseringen och klicka på Download Hämta.
 2. Välj Bild, PDF eller Data:
  1. Bild: Använd listrutan Detaljer och välj Anpassad för att ändra bredd och höjd.
  2. PDF
   • Välj en Pappersstorlek.
   • Välj antingen Stående eller Liggande.
   • Under Skala kan du välja Anpassa till sida eller 100% normal storlek.
  3. Data: Inget att konfigurera.
 3. Klicka på Hämta.

Hämta ark

Gör följande:

 1. Öppna det ark som du vill exportera.
 2. Klicka på Global menu och välj Hämta arket som PDF.

 3. Välj en Pappersstorlek.
 4. Välj antingen Stående eller Liggande.
 5. Under Skala kan du välja Anpassa till sida eller 100% normal storlek.
 6. Klicka på Hämta.

Hämta berättelser

Gör följande:

 1. Öppna berättelsen du vill hämta.
 2. Klicka på Global menu och välj Hämta berättelsen som PDF.

Begränsningar

Vid hämtning som bild:

 • Det går inte att exportera filterrutor och arkrubriker.

Vid hämtning som PDF:

 • Tredjepartskomplement, filterrutor och åtgärdsknappar exporteras som tomma bilder.
 • Visualiseringskomplement (anpassade objekt) kan inte hämtas som PDF. De kan hämtas som bilder.
 • Dynamiska vyobjekt stöds inte. De exporteras som tomma bilder. Till skillnad från andra diagramtyper som inte stöds ökar emellertid dynamiska diagram hämtningstiden. Ett ark med många dynamiska diagram kan överskrida tidsgränsen och hämtningen kan misslyckas.
 • Det finns inte någon förhandsgranskning i dialogen Hämta om inte webbläsaren har något PDF-insticksprogram för visning installerat. Den här begränsningen gäller inte när du hämtar berättelser.
 • När du exporterar ett ark från en app med ett anpassat tema används temat endast för visualiseringarna. Arkets formatering, till exempel bakgrundsfärgen, förs inte över till PDF-exporten.
 • I utökade ark och ark med anpassad storlek kan PDF:er visas med lägre kvalitet om arket är för stort för att visas tydligt på en enstaka PDF-sida.

När du hämtar berättelser som PDF-filer:

 • Berättelser hämtas med följande inställningar:
  • Pappersstorlek: A4

  • Upplösning: 200 dpi

  • Orientering: Liggande

  • Skala: Anpassa till sida. Storytelling-formatet 16:9 behålls, vilket innebär att det blir lite extra plats längst ned på PDF:en.

 • Alla textobjekt använder teckensnittet Arial.
 • Inbäddade ark hämtas till PDF-filer i sina standardtillstånd. Om objekt i inbäddade ark ändras, till exempel ett stapeldiagrams orientering, inkluderas inte ändringarna.
 • Språket i textobjekt i berättelsen bör matcha språket som är valt för appens systemvariabel CollationLocale i laddningsskriptet. Om de är olika kanske inte textobjekt i berättelser hämtas på det sätt som förväntas.

Vid hämtning av data:

 • Kartvisualiseringsdata kan inte hämtas.
 • Data i lådagram-, spridningsdiagram och histogram innehåller flera hyperkuber som skulle motsvara flera ark i Excel. När du hämtar data, hämtas bara standardhyperkuben som ett enstaka ark.
 • När data hämtas från en tabell bevaras inte formateringen. Detta omfattar färger, tecken, hyperlänkar med mera.
 • Det finns några begränsningar vad gäller antalet rader/kolumner och mängden data du kan hämta:

  • Högst 1 048 566 rader.
  • Högst 16 384 kolumner.
  • Den hämtade Excel-filen kan inte vara större än 100 MB. Filstorleken beror på antalet kolumner och rader, samt hur mycket text det är i cellerna.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!