Gå till huvudinnehåll

Skapa en beräknad dimension

Du kan skapa en beräknad dimension från fliken Original på resurspanelen. Uttrycksredigeraren öppnas från dialogen Skapa nya dimensioner.

Gör följande:

 1. Klicka på rubriken Dimensioner på fliken Original för att utvidga kategorin.

 2. Klicka på Skapa nytt.

  Dialogen Skapa nya dimensioner öppnas.

 3. Klicka på 3 i textrutan Fält för att öppna dialogen Lägg till uttryck.

Du kommer nu att kunna lägga till uttryck av varierande komplexitet på olika sätt, beroende på vad du föredrar.

Tips: Du kan även lägga till ett uttryck genom att skriva direkt i textrutan Fält, men då kommer du inte att få del av syntaxmarkering eller syntaxkontroll.

Använda en vanlig funktion

 1. Välj ett fält från listrutan.

 2. Klicka på den aggregeringsfunktion som du vill använda.
 3. Klicka på Infoga för att infoga funktionen och fältet i uttrycksredigeraren.

  Tips: Du kan infoga endast en funktion eller endast ett fält genom att välja bara en av dem.
 4. Klicka på Verkställ för att stänga dialogen Lägg till uttryck.

  Fortsätt genom att lägga till beskrivande data för dimensionen.

Lägga till ett uttryck genom att skriva

 1. Skriv uttrycket direkt i uttrycksredigeraren.

  Fältnamnen du använder i uttrycket kontrolleras, och uttryckets syntax valideras.

  Tips: Medan du skriver i uttrycksredigeraren valideras uttrycket kontinuerligt. Om ett fel uppstår får du tips om vad som inte stämmer. Ytterligare felinformation kan vara tillgänglig om du klickar på ikonen bredvid tipset.

  Varje rad i uttrycksredigeraren är numrerad. Standardmarkeringen för syntax används.

 2. Klicka på Verkställ för att stänga dialogen Lägg till uttryck.

  För ett mått kan du fortsätta genom att lägga till deskriptiva data för måttet.

Lägga till ett uttryck med egenskapspanelen

Du kan lägga till ett uttryck till en visualisering med egenskapspanelen.

 1. Öppna arket med visualiseringen som du vill redigera.

 2. Klicka på @Redigera för att öppna egenskapspanelen. (Om den är dold klickar du på Visa egenskaper Show sheet properties längst ner till höger för att öppna den.)

 3. Klicka på den visualisering som du vill redigera.

  Egenskapspanelen för visualiseringen visas till höger.

 4. Under Data klickar du på Lägg till data och väljer Dimension.

  En dimensionstextruta visas.

 5. Skriv ditt uttryck. Uttrycket måste börja med ett likhetstecken (=), annars tolkas strängen som text.

Detaljerad syntaxhjälp

Du kan öppna onlinehjälpen med den fullständiga beskrivningen av hur den aktuella funktionen används genom att dubbelklicka på namnet på funktionen i uttrycksredigeraren och trycka på Ctrl+H på tangentbordet. Den här funktionen blir tillgänglig när du har angett den första parentesen av uttrycket efter funktionsnamnet.

Observera: Den här funktionen stöds enbart om du använder en dator med ett tangentbord.

Lägga till beskrivande data för dimensionen

När du har lagt till uttrycket måste du lägga till beskrivande information.

 1. Ange ett namn för dimensionen.

 2. Ange en beskrivning för dimensionen (valbart).

 3. Alternativt klickar du på S i listrutan med färger och väljer en färg på något av följande sätt:

  • Klicka på en av färgerna i paletten.
  • Skriv en färgkod med sex tecken i indatafältet Hex: #.
  • Klicka på Ü längst ned i dialogen, välj en färg i färghjulet och justera mättnadsreglaget om det behövs.
 4. Lägg till taggar (valbart).

 5. Klicka på Skapa.
 6. Välj Klar för att stänga dialogen.

Den beräknade dimensionen sparas nu i kategorin Dimensioner för Original, och du kan använda den i visualiseringar.