Gå till huvudinnehåll

Läsa in data från filer

PÅ DEN HÄR SIDAN

Läsa in data från filer

Qlik Sense kan läsa data från ett antal olika filformat.

Filformat

Flera olika filformat stöds:

 • Textfiler: Data i fält måste avgränsas med t.ex. kommatecken, tabbar eller semikolon. Till exempel CSV-filer där variabler är avgränsade med kommatecken.

 • HTML-tabeller
 • Excel-filer:

  Observera: Du kan inte ladda data från Excel-filer eller Excel Binary Workbook-filer (.xlsb) som är lösenordsskyddade.

  Mer information finns i Ladda data från Microsoft Excel-kalkylblad.

 • XML-filer
 • Qliks egna format QVD- och QVX-filer
 • Filer med fast postlängd
 • Data Interchange Format (DIF)-filer: DIF-filer kan bara laddas med skriptredigeraren.

DataFiles-kopplingar skapas automatiskt för de utrymmen du har åtkomst till. Under Dataanslutningar kan du till exempel se:

 • DataFiles: anslutning till ditt personliga utrymme.
 • DataFiles (marknadsavdelningen): anslutning till ett delat utrymme.

Om du har redigeringsbehörighet kan du även ladda och lagra filer från delade utrymmen. Mer information finns i Lägga till data från uppladdade datafiler.

Observera: Filtillägget för DataFiles-kopplingar är skiftlägeskänsligt. Till exempel: .qvd.

Hur laddar jag data från filer?

Det finns flera sätt att läsa in data från filer.

Observera: Användare som har redigeringsbehörighet i ett utrymme kan läsa, skriva till och ladda datafiler i det utrymmet. Andra användare ser inte datafilerna.

Välja data från en datakoppling i skriptredigeraren

Du kan gå till Dataanslutningar och använda Data Selection dialogen Välj data för att välja data som ska laddas.

Mer information finns i Välja data i Skriptredigeraren.

Ladda data från en fil genom att skriva skriptkod

Fält laddas med en LOAD-sats i skriptet. LOAD-satser kan innehålla hela uppsättningen av skriptuttryck. För att läsa in data från en annan Qlik Sense-app kan du använda en Binary-sats.

Mer information finns i Load.