Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Läsa in data från filer

Qlik Sense kan läsa data från ett antal olika filformat.

Filformat

Flera olika filformat stöds:

 • Textfiler: Data i fält måste avgränsas med t.ex. kommatecken, tabbar eller semikolon. Till exempel CSV-filer där variabler är avgränsade med kommatecken.

 • HTML-tabeller
 • Excel-filer:

  Anteckning om informationDu kan inte ladda data från Excel-filer eller Excel Binary Workbook-filer (.xlsb) som är lösenordsskyddade.

  Mer information finns i Ladda data från Microsoft Excel-kalkylblad.

 • XML-filer
 • Qliks egna format QVD- och QVX-filer
 • Filer med fast postlängd
 • Data Interchange Format (DIF)-filer: DIF-filer kan bara laddas med skriptredigeraren.

DataFiles-kopplingar skapas automatiskt för de utrymmen du har åtkomst till. Under Dataanslutningar kan du till exempel se:

 • DataFiles: anslutning till ditt personliga utrymme.
 • DataFiles (marknadsavdelningen): anslutning till ett delat utrymme.

Om du har redigeringsbehörighet kan du även ladda och lagra filer från delade utrymmen. Mer information finns i Lägga till data från uppladdade datafiler.

Anteckning om informationFiltillägget för DataFiles-kopplingar är skiftlägeskänsligt. Till exempel: .qvd.

Hur laddar jag data från filer?

Det finns flera sätt att läsa in data från filer.

Anteckning om informationAnvändare som har redigeringsbehörighet i ett utrymme kan läsa, skriva till och ladda datafiler i det utrymmet. Andra användare ser inte datafilerna.

Välja data från en datakoppling i skriptredigeraren

Du kan gå till Dataanslutningar och använda Data Selection dialogen Välj data för att välja data som ska laddas.

Mer information finns i Välja data i Skriptredigeraren.

Ladda data från en fil genom att skriva skriptkod

Fält laddas med en LOAD-sats i skriptet. LOAD-satser kan innehålla hela uppsättningen av skriptuttryck. För att läsa in data från en annan Qlik Sense-app kan du använda en Binary-sats.

Mer information finns i Load.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!