Gå till huvudinnehåll

Flytta och ändra storlek på tabeller i datamodellvyn

Flytta tabeller

Du kan flytta tabellerna genom att dra i dem på bakgrunden. Tabellernas placering sparas när appen sparas.

Du kan låsa tabellayouten (placeringar och storlekar) genom att klicka på [ i den högra delen av fönstret. Klicka på \ för att låsa upp tabellayouten.

Du kan även arrangera layouten automatiskt med hjälp av alternativen under ì i verktygsfältet:

Alternativ för att flytta tabeller
UI-element Beskrivning
ì Rutnätslayout Ordna tabellerna i ett rutnät.
óAutomatisk layout Ordna tabellerna så att så att de anpassas till fönstret.
õ Återställ layout Återgå till det layouttillstånd som rådde när datamodellvyn öppnades senast.

Ändra storlek på tabeller

Du kan justera en tabells visningsstorlek med hjälp av pilen i tabellens nedre högra hörn. Visningsstorleken sparas inte när appen sparas.

Det går också bra att använda alternativet för automatisk visningsstorlek i verktygsfältet:

Alternativ för att ändra storlek på tabeller
UI-element Beskrivning
t Dölj alla Minimera alla tabeller så att endast tabellnamnet visas.
å Visa länkade fält Minska storleken på alla tabeller så att tabellnamnen och alla fält associerade till andra tabeller visas.
s Visa alla Maximerar alla tabeller så att alla fält i tabellen visas.