Gå till huvudinnehåll

Datamodellvyn

I datamodellvyn ser du en översikt över appens datastruktur. Här kan du visa detaljerade metadata om tabeller och fält. Du kan även skapa dimensioner och mått från datafälten.

Datamodellvyn visar en översikt över datastrukturen i en app.

Data model viewer.

A: Verktygsfältet

Verktygsfältet innehåller navigeringsmenyn, den globala menyn och andra användbara kommandon.

Verktygsfältsalternativ
UI-element Beskrivning

Global meny med navigeringsalternativ och åtgärder du kan utföra i appen.

Mer information om att bläddra med flikar och den globala menyn finns i Navigera med flikar.

More Visa eller dölj appinformation, där du kan välja att redigera appinformation eller öppna appalternativ och ändra stilen på din app.
Förbereda

Förbereda data. Du kan välja Datahanteraren, datamodellvyn eller Skriptredigeraren.

Analysera

Analysera data. Du kan välja Ark eller Insikter.

Berätta

Använd dina data för att berätta en historia. Välj Storytelling.

Collapse Dölj alla tabeller så visas endast tabellernas namn.
Reduce Minska storleken på alla tabeller så visas tabellnamnen och alla fält associerade till andra tabeller.
Expand Utvidga alla tabeller så visas alla fält.
Scatter chart Intern tabellvy: datamodellen i Qlik Sense, inklusive syntetiska fält.
Data model Källtabellvy: källtabellvyernas datamodell.
Grid View Layoutmeny med alternativen Rutnätslayout, Automatisk layout och Återställ layout.
open bottom panel Öppna och stänga förhandsgranskningsfönstret.

B: Översikt

En översikt över alla tabeller och fält i appen, och associationerna mellan dem. Du kan söka efter specifika tabeller och fält genom att klicka på Search data model. Du kan zooma in och ut genom att klicka på Y eller Z, eller med hjälp av skjutreglaget. Klicka på ü för att återställa zoomnivån till 1:1.

Du kan låsa tabellayouten (placeringar och storlekar) genom att klicka på Locked. Du låser upp tabellayouten genom att klicka på Unlocked.

Mer information finns i Visa datamodellen.

C: Förhandsgranskningsruta

Förgranskningsfönstret med detaljerad information om tabeller och fält.

Mer information finns i Förhandsgranska tabeller och fält i datamodellvyn.

See also