Gå till huvudinnehåll

MaxString - diagramfunktion

MaxString() finner strängvärden i uttrycket eller fältet och returnerar det senaste textvärdet i textsorteringsordningen.

Syntax:  

MaxString({[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} expr)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Limitations:  

Om uttrycket inte innehåller några värden med strängrepresentation, returneras NULL.

Examples and results:  

SalesGroup Amount MaxString(Team) MaxString(Date)
East 14000 Delta 2013/08/01
East 20000 Gamma 2013/11/01
East 25000 Alpha 2013/07/01
West 14000 Eta 2013/10/01
West 17000 Epsilon 2013/09/01
West 19000 Zeta 2013/06/01
West 23000 Theta 2013/12/01
Exempel Resultat

MaxString(Team)

Det finns tre värden för 20000 för dimensionen Amount: två av Gamma (på olika datum) och en av Beta. Resultatet av måttet MaxString (Team) är därför Gamma eftersom detta är det högsta värdet i den sorterade strängen.

MaxString(Date)

2013/11/01 är det största Date-värdet av de tre som är associerade med dimensionen Amount. Detta förutsätter att ditt skript har SET-satsen SET DateFormat='YYYY-MM-DD';'

Data som används i exemplet:

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!