Gå till huvudinnehåll

Set-modifierare med set-operatorer

Valet inom ett fält kan definieras med hjälp av set-operatorer som påverkar olika element-set. Till exempel väljer modifieraren <Year = {"20*", 1997} - {2000}> alla år som börjar på “20” samt år “1997”, utom år “2000”.

Examples and results:  

Exempel Resultat
sum( {$<Product = Product + {OurProduct1} – {OurProduct2} >} Sales ) Returnerar försäljningen för det aktuella valet, men med produkten ”OurProduct1” tillagd i listan över valda produkter och ”OurProduct2” borttagen från densamma.
sum( {$<Year = Year + ({“20*”,1997} – {2000}) >} Sales )

Returnerar försäljningen för det aktuella valet, men med ytterligare val i fältet ”Year”: 1997 och alla som börjar på ”20” – dock inte 2000.

Observera att om 2000 är inkluderat i det aktuella valet kommer det fortfarande att inkluderas efter modifieringen.

sum( {$<Year = (Year + {“20*”,1997}) – {2000} >} Sales )

Returnerar nästan det samma som ovan, men här utesluts 2000, även om det från början ingår i det aktuella valet. Detta exempel visar vikten av att ibland använda parenteser för att definiera prioritetsordning.

sum( {$<Year = {“*”} – {2000}, Product = {“*bearing*”} >} Sales )

Returnerar försäljningen för det aktuella urvalet men med ett nytt urval i 'Year': alla år utom 2000; och endast för produkter som innehåller strängen 'bearing'.