Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

RowNo - diagramfunktion

RowNo() returnerar numret på den aktuella raden i det aktuella kolumnsegmentet i en tabell. För bitmappsdiagram returnerar RowNo() numret på den aktuella raden i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Anteckning om informationSortering efter y-värde i diagram eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller är inte tillåtet när RowNo() används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade.

Syntax:  

RowNo([TOTAL])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

Examples and results:  

Data
Customer UnitSales Row in Segment Row Number
Astrida 4 1 1
Astrida 10 2 2
Astrida 9 3 3
Betacab 5 1 4
Betacab 2 2 5
Betacab 25 3 6
Canutility 8 1 7
Canutility   2 8
Divadip 4 1 9
Divadip   2 10
Exempel och resultat
Exempel Resultat
Skapa en visualisering som består av en tabell med dimensionerna Customer, UnitSales, och lägg till RowNo( ) och RowNo(TOTAL) som mått med etiketterna Row in Segment och Row Number.

Kolumnen Row in Segment visar resultatet 1,2,3 för kolumnsegmentet som innehåller värdena i UnitSales för kunden Astrida. Radnumreringen börjar sedan på 1 igen för nästa kolumnsegment, som är Betacab.

Kolumnen Row Number bortser från dimensioner och kan användas för att räkna raderna i tabellen.

Lägg till uttrycket:

IF( RowNo( )=1, 0, UnitSales / Above( UnitSales ))

som ett mått.

Det här uttrycket returnerar 0 för den första raden i varje kolumnsegment, så kolumnen visar därför:

0, 2,25, 1,1111111, 0, 2,5, 5, 0, 2,375, 0 och 4.

Data som används i exempel:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Mer information