Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

NoOfRows - diagramfunktion

NoOfRows() returnerar antalet rader i det aktuella kolumnsegmentet i en tabell. För bitmappsdiagram returnerar NoOfRows() antalet rader i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Syntax:  

NoOfRows([TOTAL])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

Example:  

if( RowNo( )= NoOfRows( ), 0, Above( sum( Sales )))

Mer information