Gå till huvudinnehåll

FieldValueCount - skript- och diagramfunktion

FieldValueCount() är en heltalsfunktion som hittar antalet distinkta värden i ett fält.

Syntax:  

FieldValueCount(field_name)

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket värdet krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell.Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.

Examples and results:  

I följande exempel används fältet: First name från tabellen Names.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Lägg till exempeldata i appen och kör den.

Tabellen Names är laddad, som i exempeldata,

Diagramfunktion: I en tabell som innehåller dimensionen First name, lägger du till följande som mått:

 

FieldValueCount('First name')

5 eftersom Peter visas två gånger.

FieldValueCount('Initials')

6 eftersom Initials endast innehåller distinkta värden.

Skriptfunktion: Då tabellen Names är laddad, som i exempeldata:

 

John1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=5, eftersom 'John' visas två gånger.

John1:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=6, eftersom 'Initials endast innehåller distinkta värden.

Data som används i exemplet:

Data som används i exempel:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

 

FieldCount1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

 

FieldCount2:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;