Gå till huvudinnehåll

FieldValue - skript- och diagramfunktion

FieldValue() returnerar det värde som påträffas vid placeringen elem_no för fältet field_name (i laddningsordning).

Syntax:  

FieldValue(field_name , elem_no)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket värdet krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell. Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.
elem_no Lägesnumret (elementnumret) på fältet, efter inläsningsordning, som värdet returneras för. Detta kan motsvara en rad i en tabell, men det beror på i vilken ordning elementen (raderna) läses in.

Limitations:  

Om elem_no är större än antalet fältvärden returneras NULL.

Examples and results:  

I följande exempel används fältet: First name från tabellen Names.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Lägg till exempeldata i appen och kör den.

Tabellen Names är laddad, som i exempeldata,

Diagramfunktion: I en tabell som innehåller dimensionen First name, lägger du till följande som mått:

 

FieldValue('First name','1')

John, eftersom John visas först i laddningsordningen för fältet First name. Observera att John skulle visas som nummer 2 från toppen i en filterruta, efter Jane, eftersom den sorteras alfabetiskt och inte efter inläsningsordning.

FieldValue('First name','7')

NULL, eftersom det endast finns 6 värden i fältet First name.

Skriptfunktion: Då tabellen Names är laddad, som i exempeldata:

 

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

MyPos1=John, eftersom 'John' visas först i laddningsordningen för fältet First name.

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;

MyPo2s= - (Null), eftersom det endast finns 6 värden i fältet First name.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

 

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;