Gå till huvudinnehåll

Dimensionality - diagramfunktion

Dimensionality() returnerar antalet dimensioner för den aktuella raden. Vad gäller pivottabeller returnerar funktionen det totala antalet dimensionskolumner som har icke-aggregerat innehåll, d.v.s. inte innehåller delsummor eller dolda aggregeringar.

Syntax:  

Dimensionality ( )

Return data type: heltal

Limitations:  

Funktionen är endast tillgänglig i diagram. Antalet dimensioner i all rader, utom totalen som blir 0, returneras. För alla diagramtyper utom pivottabeller returnerar den antalet dimensioner i alla rader utom summan som blir 0.

Example:  

Dimensionalitet används vanligen när man vill göra en beräkning enbart om det finns ett värde för en dimension.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

För en tabell som innehåller dimensionen UnitSales kanske du enbart vill indikera en faktura som skickad:

IF(Dimensionality()=3, "Invoiced").