Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

XNPV - diagramfunktion

XNPV() returnerar det aktuella aggregerade nettovärdet för ett kassaflödesschema (inte nödvändigtvis periodiskt) motsvarat av parvisa tal i de uttryck som ges av pmt och date itererat över diagrammets dimensioner. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Syntax:  

XNPV([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)

Return data type: numeriska Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta).

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
discount_rate discount_rate är räntan över periodens längd.
pmt Betalningar. Uttrycket eller fältet som innehåller de kassaflöden som motsvarar det betalningsschema som anges i date.
date Uttrycket eller fältet som innehåller de datascheman som motsvarar kassaflödesbetalningar som ges i pmt.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Limitations:  

discount_rate,pmt och date får inte innehålla aggregeringsfunktioner, såvida inte dessa inre aggregeringar innehåller kvalificerarna TOTAL eller ALL. För mer avancerade nästlade aggregeringar kan man behöva använda den avancerade aggregeringsfunktionen Aggr i kombination med beräknade dimensioner.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Examples and results:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
XNPV(Discount, Payments, Date) -$3164.35

Data som används i exempel:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!