Gå till huvudinnehåll

HSL - skript- och diagramfunktion

HSL() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna för ett diagramobjekt där färgen definieras av värden för hue, saturation och luminosity, mellan 0 och 1.

Syntax:  

HSL (hue, saturation, luminosity)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
hue, saturation, luminosity Komponentvärden för hue, saturation och luminosity mellan 0 och 1.
Anteckning om informationAlla argument måste vara uttryck som resulterar i heltal i intervallet 0 till 1.

Om den numeriska komponenten tolkas och formateras i hexadecimal notation blir det lättare att se RGB -värdena på färgkomponenterna. Exempelvis har ljusgrön numret 4 278 255 360, som i hexadecimal notation är FF00FF00 och RGB (0,255,0). Detta motsvarar HSL (80/240, 240/240, 120/240) , ett HSL -värde på (0.33, 1, 0.5).

Se avsnittet Färglägga en visualisering, där du hittar exempel på hur du använder färgfunktionerna i visualiseringar, samt detaljerad information om de visualiseringar som har stöd för färguttryck.

Färglägga en visualisering