Gå till huvudinnehåll

Dela appar i molnhubben

När du delar appar får andra användare i molnhubben tillgång till dina insikter.

Anteckning om varning

Alternativet Dela, som används för att dela appar från ett personligt utrymme, fasas ut från och med February 2020-versionen av Qlik Sense Enterprise on Kubernetes och March 2020-versionen av Qlik Sense Enterprise SaaS.

Qlik rekommenderar att alla appar som delas från ett personligt utrymme flyttas till ett delat utrymme före denna version.

Gör så här om du vill dela en app med andra användare: Skapa ett delat utrymme, lägg till appen i det utrymmet och lägg till användare i utrymmet. Mer information finns i Arbeta i delade utrymmen.

Felsöka delade appar efter utfasning

Om alternativet Dela inte har avaktiverats innan alternativet Dela fasas ut kommer du inte att kunna ta bort det från appen efter utfasningen. Detta kan åtgärdas genom att man kopierar den delade appen och sedan tar bort den ursprungliga appen.

Gör följande:

  1. Gå till ditt personliga utrymme.
  2. Högerklicka på en delad app och välj Kopiera.

    En kopia av appen skapas.

  3. Ta bort den delade appen.