Gå till huvudinnehåll

Ladda appdata i molnhubben

Appar i molnhubben uppdateras inte automatiskt när datakällorna uppdateras. När en app laddas uppdateras den med aktuella data från appens datakällor. Du kan ladda dina appar manuellt eller schemalägga laddningar för apparna.

Observera:

I molnhubben kan du inte ladda data för appar som har publicerats till molnhubben från en Qlik Sense Enterprise-driftsättning. Appar som har publicerats från Qlik Sense Enterprise kan laddas med QMC i Qlik Sense Enterprise.

Du kan ladda appar du äger i personliga och delade utrymmen. Om du har behörighet i ett hanterat utrymme kan du ladda andra appar.

Du kan visa status för den aktuella och tidigare laddningar i Laddningshistorik i Detaljer.

Schemalägga laddning av appdata

Du kan skapa ett schema för när data ska laddas i din app. Qlik Sense lägger till en laddning i laddningskön med det intervall, datum och den tidpunkt du anger i schemat. Du kan schemalägga en enstaka dataladdning eller en återkommande laddning av appdata.

När du schemalägger en enstaka laddning kan du välja exakt datum och tidpunkt för laddningen. När du schemalägger en återkommande laddning kan du välja intervall och tidpunkt för laddningen. För återkommande laddningar kan du ange något av följande intervall:

 • Timvis
 • Dagligen
 • Veckovis
 • Månadsvis
 • Årsvis

Du kan ta bort en schemalagd laddning från en app genom att markera schemat som Ej aktivt och spara.

Observera:

Datum och tidpunkter i schemalägg laddning-dialogen visas med din aktuella tidszon. Qlik Sense hämtar den aktuella tidszonen från inställningarna i din webbläsare.

Gör följande:

 1. Klicka på på appen och välj Schemalägg laddning.
 2. Markera schemat som aktivt och skapa ditt schema.

  Tips:

  Använd rullningslisten om du inte kan se förmiddagsalternativet när du anger tidpunkt för laddningen.

 3. Klicka på Spara.

Ladda appdata manuellt

Du kan ladda en app manuellt genom att lägga till en laddningsuppgift i laddningskön.

Gör följande:

 • Klicka på More på appen och välj Ladda.

Visa laddningshistorik för din app

Under Laddningshistorik finns laddningshistoriken för vald app. Du kan visa status, starttid och sluttid, samt varaktighet för tidigare och aktuella laddningar. För laddningar som misslyckades kan du även visa felloggar.

Visa laddningshistoriken för en app genom att klicka på More på appen, välja Detaljer och klicka på Laddningshistorik.