Gå till huvudinnehåll

Redigera appinformation i molnhubben

När du har skapat en app i molnhubben kan du redigera informationen om appen. Du kan lägga till ny information i appen eller flytta appen till ett annat utrymme i molnhubben.

Du kan ändra titlar och beskrivningar för dina appar. Du kan ändra taggarna som används för appen. Taggar används för att gruppera appar tillsammans med relaterade appar i molnhubben. Taggar delas i molnhubben, men du kan bara se taggar som du har skapat själv eller som används för appar du har åtkomst till.

Om du har åtkomst till utrymmen kan du flytta appen till ett annat utrymme. Mer information om hur du arbetar med appar i utrymmen finns i Använda appar i delade utrymmen.

Gör följande:

  1. Klicka på More på appen du vill redigera och välj Redigera.
  2. Ändra informationen om appen och klicka på Spara.