Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa appar i molnhubben

Du kan lägga till appar i molnhubben genom att skapa nya appar, kopiera befintliga appar eller ladda upp exporterade appar.

Alla medlemmar i molnhubben som har en Professional-licens kan skapa appar i molnhubben.

Skapa en ny app

Du kan skapa appar genom att klicka på Skapa och sedan på Skapa app. När du skapar en ny app kan du ange appens destinationsutrymme. Som standard läggs appar till i det aktuella utrymmet.

Kopiera appar i molnhubben

Du kan skapa kopior av alla appar du har tillgång till genom att klicka på More på appen och välja Kopiera. Kopian av appen kan ändras: du kan lägga till andra data eller redigera ark.

Att kopiera appar är praktiskt på flera sätt. Du kan till exempel kopiera en app och använda den som mall. Du kan även använda kopiorna som versionskontroll. Spara de äldre kopiorna av appen i ett utrymme du skapat för att använda som arkiv.

Kopierade appar behåller sina ursprungliga datakällor och data. Om det inte var du som skapade de ursprungliga datakällorna som används i appen måste du återskapa datakällor i appen.

Anteckning om information

Om du kopierar en app som har publicerats i molnhubben från Qlik Sense Enterprise kanske inte appens datakällor stöds för appar i molnhubben. Då kan du inte ladda data. Däremot kan du ändra datakällorna i en kopierad app.

Ladda upp appar till molnhubben

Du kan ladda upp appar som har exporterats från molnhubben eller från en annan Qlik Sense-version till molnhubben.

Du kan ladda upp appar genom att klicka på Skapa, sedan på Ladda upp app och sedan lägga till appens .qvf-fil i Ladda upp appar. Du kan ladda upp flera appar samtidigt.

När du har laddat upp appen ska du lägga till datakällor i den.

Du kan fortsätta arbetet med appen. Om den är klar delar du appen med dina användare i molnhubben, eller så flyttar du den till ett delat utrymme.

Anteckning om information

Appar som laddas upp till molnhubben måste vara från Qlik Sense 3.1 eller senare.

On-Demand-appar kan inte laddas upp till molnhubben.

Förbereda appar från andra versioner av Qlik Sense för uppladdning

Du kan ladda upp appar från andra versioner av Qlik Sense till molnhubben, men det finns några begränsningar:

  • Appar som är större än 500 MB kan inte laddas upp.
  • Data som redan finns i appen följer med när appen laddas upp, men datakällorna tas bort. Om du vill ladda bifogade filer och datakopplingar igen måste du lägga till dem igen. Se till att du har den information du behöver för att lägga till kopplingarna i appen igen.

  • Uppladdade appar innehåller inte några community-ark eller privata ark. Alla ark och berättelser du vill behålla som grundark och grundberättelser måste du godkänna innan du exporterar appen.
  • Endast komplement av typerna visualiseringspaket och instrumentpanelspaket stöds av appar i Qlik Sense Enterprise on Kubernetes-molnhubben. Komplement som inte stöds markeras som ogiltiga när appen laddas upp.

Lägga till data och innehåll i appar i molnhubben

När du har skapat appen är det dags att lägga till data. Information om hur du hanterar data i appar finns i Hantera data.

När du har lagt till data kan du skapa ark, berättelser och visualiseringar. De här begränsningarna gäller för appar i molnhubben:

  • Du kan inte exportera ark som bilder, PDF-filer eller Excel-ark.
  • Du har inte åtkomst till inlärning baserad på tidigare användning med Insikter.
  • Qlik Sense Enterprise on Kubernetes molnhubb stöder kontroller från instrumentpanelspaket och diagram från visualiseringspaket. Komplement från tredje part stöds inte.

Ark, berättelser och bokmärken i din app är privata tills du gör dem offentliga. Mer information finns i Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser.

Mer information om hur du skapar ark och visualiseringar finns i: Skapa och redigera visualiseringar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!