Gå till huvudinnehåll

Appöversikt i molnhubben

Appöversikten visas när du öppnar en app i molnhubben. Det är här du hanterar ark, bokmärken och berättelser.

Offentligt innehåll visas under Offentliga ark/Offentliga bokmärken/Offentliga berättelser. Ditt privata innehåll visas under Mina ark/Mina bokmärken/Mina berättelser. För appar i hanterade utrymmen, visas innehåll som läggs till av andra användare efter att appen publiceras under Gemensamma ark/Gemensamma bokmärken/Gemensamma berättelser.

Appöversikt

App overview.

A: Verktygsfältet

Verktygsfältet innehåller navigeringsmenyn, den globala menyn och namnet på appen.
UI-element Beskrivning

Du kan välja Appöversikt eller Öppna hubben. Du kan även aktivera Touch-skärmläge, öppna onlinehjälpen och visa information Om Qlik Sense.

Övriga tillgängliga val är beroende av den vy du väljer i verktygsfältets flikar.

När du väljer Datahanteraren eller datamodellvyn under Förbered kan du lägga till data. Du kan även välja Skriptredigeraren under Förbered.

När du väljer Ark under Analysera kan du göra arket offentligt, hämta arket som PDF, kopiera arket, radera arket eller bädda in arket. Du kan även välja Insikter under Analysera.

När du väljer Storytelling under Berätta kan du göra berättelsen offentlig, kopiera berättelsen eller ta bort berättelsen.

Alla alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på om du redigerar eller analyserar (visar) diagram i en app och beroende på de behörigheter som din administratör har tilldelat dig.

Mer information om att bläddra med flikar och den globala menyn finns i Navigera med flikar.

More

Visa eller dölj appinformation, där du kan välja att redigera appinformation eller öppna appalternativ och ändra stilen på din app.
Förbereda

 

Förbereda data. Du kan välja Datahanteraren, datamodellvyn eller Skriptredigeraren.

Analysera

Analysera data. Du kan välja Ark eller Insikter.

Berätta

Använd dina data för att berätta en historia. Välj Storytelling.

B: Visa ark, bokmärken eller berättelser

Här väljer du om ark, bokmärken eller berättelser ska visas i huvudområdet.
UI-element Beskrivning
App objects Visar alla ark i appen.
Bookmark Visar alla bokmärken i appen.
Story Mode Visar alla berättelser i appen.

C: Knapp för att skapa nytt ark och vyväxlingar

Du kan skapa nya ark och växla mellan rutnäts- och listvy.
UI-element Beskrivning
Skapa nytt ark Skapa ett nytt ark.
Grid View Växla till rutnätsvy.
List View Växla till listvy.

D: Offentliga ark

Du kan göra något av följande:

  • Ordna arkens ordning genom att dra.
  • Göra offentliga ark privata. Om du gör ett ark privat blir du ägaren.
  • Skapa kopior av ark.

E: Arkinformation

Du kan klicka på rubriken i ett ark eller en berättelse för att visa mer information, som när arket gjordes offentligt.

F: Privata ark

Du kan göra något av följande:

  • Ordna arkens ordning genom att dra.
  • Göra privata ark offentliga. Om du gör ett ark offentligt är du inte längre ägaren.
  • Ändra rubrik och beskrivning.
  • Redigera, kopiera och ta bort privata ark.
Anteckning om informationOm du inte kan flytta om ark genom att dra dem, inaktiverar du Touch-skärmläge i den globala menyn.