Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Hjälp om Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Qlik Sense Enterprise on Kubernetes är ett alternativ för klienthanterad driftsättning som gör det möjligt att driftsätta Qlik Sense i Kubernetes-kluster som körs i valfritt moln eller på plats. Det kan driftsättas enskilt eller som en del i en multimolndriftsättning.

Mer information om skillnaden mellan en klienthanterad version och SaaS editions of Qlik Sense finns i Använda olika versioner av Qlik Sense.

Ladda, förbereda och associera data

Visualisera och analysera data

Samarbeta och dela

Distribuera och administrera

Planera din distribution (endast på engelska)

Hantera, övervaka, felsök (endast på engelska)

Introduktionskurser