Arkegenskaper: Säkerhet

På den här egenskapssidan kan du ange Användarprivilegier på arknivå. Som standard är alla alternativ valda (på). Personer med administratörsrättigheter kan alltid nå den här dialogen och ändra inställningarna. Inställningarna kan dock hindra andra användare från att ändra arkets layout på en rad olika sätt. Alternativen är:

Lägg till arkobjekt Behörighet att lägga till nya arkobjekt.
Tag bort arkobjekt Behörighet att ta bort arkobjekt.
Flytta/ändra storlek på arkobjekt Behörighet att ändra layouten på befintliga arkobjekt.
Kopiera/klona arkobjekt Behörighet att lägga till en kopia av befintliga arkobjekt.
Ändra arkobjektens egenskaper Åtkomstbehörighet till dialogen Arkegenskaper
Tag bort ark Behörighet att radera ark.
Ändra arkets egenskaper (användare) Behörighet att komma åt olika egenskapssidor för arkobjekten.

När alternativet Tillämpa på alla ark kryssas för, tillämpas alternativen ovan på alla ark i dokumentet.

Spärrad Markera detta alternativ för att låsa samtliga arkobjekt på detta ark så att de inte kan väljas. Detta innebär att arkobjekten bara kan visa resultat av val som har gjorts i objekt som finns på andra ark.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?