Dollarteckenexpansion med ett uttryck

Uttryck kan användas i dollarteckenexpansioner. Innehållet mellan parenteserna måste då börja med ett likhetstecken:

$(=expression )

Uttrycket kommer att utvärderas och värdet kommer att användas i expansionen.

Example:  

$(=Year(Today())); // returnerar en sträng med aktuellt år.

$(=Only(Year)-1); // returnerar året innan valt år.

Inkludera filer

Filer kan inkluderas med hjälp av dollarteckenexpansioner. Syntax:

$(include=filename )

Texten ovan kommer att ersättas med innehållet i den fil som är angiven efter likhetstecknet. Funktionen är mycket användbar om man vill spara skript eller delar av skript i textfiler.

Example:  

$(include=C:\Documents\MyScript.qvs);

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?