StateName - diagramfunktion

Denna diagramfunktion returnerar tillståndsnamnet för det objekt i vilket det används. QlikView-utvecklare kan använda den här funktionen för att visa dynamisk text och färg när ett objekttillstånd ändras. Det är viktigt att notera att den här funktionen endast fungerar på objekt. Den kan inte användas i ett diagramuttryck för att fastställa det tillstånd uttrycket refererar till.

Syntax:  

StateName ()

Observera: Parallella tillstånd kan definieras under Inställningar > Dokumentegenskaper > Allmänt > Parallella tillstånd.

Example 1:  

Dynamisk text

='Region - ' & if(StateName() = '$', 'Default', StateName())

Example 2:  

Dynamiska färger

if(StateName() = 'Group 1', rgb(152, 171, 206),

if(StateName() = 'Group 2', rgb(187, 200, 179),

rgb(210, 210, 210)

)

)

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?