GetExtendedProperty - diagramfunktion

Denna funktion returnerar värdet för en namngiven utökad egenskap i arkobjektet med det angivna objekt-ID:t. Om objectid inte ges kommer det arkobjekt som innehåller uttrycket att användas. En utökad egenskap definieras för komplementobjektet i dess definitionsfil.

Syntax:  

GetExtendedProperty (name[, objectid])

Example:  

GetExtendedProperty ('Greeting')

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?