Right - skript- och diagramfunktion

Right() returnerar en sträng som består av de sista (längst till höger) tecknen av indatasträngen, där antalet tecken fastställs av det andra argumentet.

Syntax:  

Right(text, count)

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
count Definierar det antal tecken som ska inkluderas från höger sida av strängen text.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?