Repeat - skript- och diagramfunktion

Repeat() bildar en sträng som består av indatasträngen som upprepats det antal gånger som definieras av det andra argumentet.

Syntax:  

Repeat(text[, repeat_count])

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
repeat_count Definierar antalet gånger tecknen i strängen text ska upprepas i utdatasträngen.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?