Index - skript- och diagramfunktion

Index() söker en sträng för att hitta startpositionen för den n:e förekomsten av en angiven delsträng. Ett valbart tredje argument ger värdet för n, vilket annars är 1. Ett negativt värde söker från slutet av strängen. Strängens positioner är numrerade från 1 och uppåt.

Syntax:  

Index(text, substring[, count])

Typ av returdata: heltal

Arguments:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
substring En teckensträng att söka efter i text.
count Definierar vilken förekomst av substring som sökningen ska göras för. Till exempel, söker värdet två efter den andra förekomsten.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?