MaxString - skriptfunktion

MaxString() hittar strängvärden i uttrycket och returnerar det sista textvärdet sorterade under ett antal poster, som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

MaxString ( expr )

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Limitations:  

Om inget textvärde hittas returneras NULL.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

Exempel Resultat  

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

Concat1:

LOAD SalesGroup,MaxString(Team) as MaxString1 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

MaxString1

Gamma

Zeta

Givet att TeamData-tabellen är laddad som i föregående exempel och att ditt laddningsskript innehåller SET-satsen:
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';':

LOAD SalesGroup,MaxString(Date) as MaxString2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

MaxString2

01/11/2013

01/12/2013

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?