Stdev - skriptfunktion

Stdev() returnerar värdenas standardavvikelse i uttrycket över ett antal poster som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

Stdev([distinct] expr)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Bygg sedan en rak tabell med Type och MyStdev som dimensioner.

Exempel Resultat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Stdev1:

LOAD Type,

Stdev(Value) as MyStdev

Resident Table1 Group By Type;

Resultaten av Stdev()-beräkningen är:

  • Type är MyStdev
  • Comparison är 14.61245
  • Observation är 12.507997

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?