Skew - skriptfunktion

Skew() returnerar skevheten i uttryck över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats.

Syntax:  

Skew([ distinct] expr)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
DISTINCT Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Bygg sedan en rak tabell med Type och MySkew som dimensioner.

Exempel Resultat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Skew1:

LOAD Type,

Skew(Value) as MySkew

Resident Table1 Group By Type;

 

Resultaten av Skew()-beräkningen i dataladdningsskriptet är:

  • Type är MySkew
  • Comparison är 0.86414768
  • Observation är 0.32625351

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?