Median - skriptfunktion

Median() returnerar den aggregerade medianen av värdena i uttrycket över ett antal poster som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

Median (expr)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Bygg sedan en rak tabell med Type och MyMedian som dimensioner.

Exempel Resultat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Median1:

LOAD Type,

Median(Value) as MyMedian

Resident Table1 Group By Type;

 

Resultaten av Median()-beräkningen är:

  • Type är MyMedian
  • Comparison är 2.5
  • Observation är 26.5

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?