Avg - skriptfunktion

Avg() hittar medelvärdet för aggregerade data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

Avg([DISTINCT] expr)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
DISTINCT Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

Exempel Resultat

Temp:

crosstable (Month, Sales) load * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar||Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

 

Avg1:

LOAD Customer, Avg(Sales) as MyAverageSalesByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 48.916667

Betacab 44.916667

Canutility 56.916667

Divadip 63.083333

Detta kan kontrolleras på arket genom att skapa en tabell som innehåller måttet:
Sum(Sales)/12

Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD Customer,Avg(DISTINCT Sales) as MyAvgSalesDistinct Resident Temp Group By Customer;

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 43.1

Betacab 43.909091

Canutility 55.909091

Divadip 61

Enbart distinkta värden räknas.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?