Header is

Anger filhuvudets storlek i tabellfiler. En godtycklig inledningslängd kan anges genom specifikatorn header is. En sådan inledning är en sektion som inte används i QlikView.

Syntax:  

header is n

header is line

header is n lines

 

Inledningslängden kan anges i bytes (header is n), eller i rader (header is line eller header is n lines). n måste vara ett positivt heltal som anger inledningens längd. Om inget anges, antas header is 0. header is-specifikatorn är endast relevant för tabellfiler.

Example:  

Det här är ett exempel på en datakälla i tabellformat som innehåller en rad med rubriktext som inte ska tolkas som data av QlikView.

 
*Header line Col1,Col2 a,B c,D
 

Användning av specifikatorn header is 1 lines gör att den första raden inte blir inläst som data. I det här exemplet anger specifikatorn embedded labels att QlikView ska tolka den första icke-uteslutna raden som att den innehåller fältetiketter.

 
LOAD Col1, Col2 FROM header.txt (txt, embedded labels, delimiter is ',', msq, header is 1 lines);
 

Resultatet är en tabell med två fält, Col1 and Col2.

See also: